22 lipca 2019
International Summer School of Architecture

’Architecture and Cultural Heritage of Silesia: Searching for a Common Language’ 
22nd - 31st July 2019 - Faculty of Architecture SUT, Gliwice


W dniach 22-31 lipca odbywa się Międzynarodowa Szkoła Letnia Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. 
Szkoła letnia  jest wspólną inicjatywą Wydziału Architektury i Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Śląskiej we współpracy w Kołami Naukowymi: SKN Historii Architektury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz SKN +IKAWA, przy wsparciu JM Rektora Politechniki Śląskiej oraz Dziekana WA PŚ.

Szkoła Letnia jest dedykowana studentom wydziałów architektury z różnych stron świata. W tym roku do udziału zgłosili się się studenci z Włoch, Chin, Egiptu, Libanu, Kosova i Polski. 
Tematem zajęć jest „Dziedzictwo Kulturowe Sląska – w poszukiwaniu wspólnego języka w architekturze.”
Ukończenie programu gwarantuje studentom otrzymanie 6 ECTS
Zajęcia prowadzone w języku angielskim i podzielone zostały na dwie części:
1. Część poznawcza:
„Architektura i dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska” – obejmuje ona wykłady, wizje lokalne, wycieczki z oprowadzaniem (wykłady ‚in situ’), spotkania z ekspertami i przedstawicielami lokalnych społeczności. Prezentowane przykłady to zarówno adaptowane do funkcji turystycznych zabytki (Kopalnie: Guido i Królowa Luiza,  Kluczowa Sztolni Dziedziczna, Kopalnia Srebra Tarnowskie Góry) obiekty zrewitalizowane (Muzeum Śląskie, ‚Nowe Gliwice’, osiedla mieszkaniowe: Czerwionka-Leszczyny, Zandka, Biskupice, Nikiszowiec, Giszowiec, itp.) oraz przykłady zaawansowanych technologicznie budynków: APA Smart Gliwice, NOSPR, Akademia Muzyczna, RTV Katowice. 
Oprowadzanie po obiektach prowadzić będą ich projektanci: Tomasz Konior (Konior-Studio), Wojciech Małecki, Przemo Łukasik, Tomasz Wagner, oraz eksperci: Ryszard Nakonieczny, Beata Piecha van Schagen, Grzegorz Rudnicki.
Wykłady dotyczące : Śląska i dziedzictwa poprzemysłowego, Osiedli robotniczych , Domu śląskiego jako idea zamieszkiwania i społeczność lokalna oraz Rewitalizacji obiektów i obszarów poprzemysłowych poprowadzi  Magdalena Żmudzińska-Nowak 
2. Część praktyczna:
‘W poszukiwaniu wspólnego języka w architekturze” – to warsztaty projektowe, na Wydziale Architektury politechniki Ślaskiej. Głównym tematem zajęć jest „mieszkanie w lokalnych kontekstach kulturowych”. Studenci, poprzez syntezę własnych doświadczeń związanych z formami zamieszkania we własnym kraju oraz wiedzy na temat  architektury Slaska zdobytej podczas szkolenia, będą kreowali  wizję współczesnego domu/osiedla mieszkalnego poszukując wspólnego języka w architekturze. Dla zwiększenia atrakcyjności i efektywności wspólnej pracy, studenci przyjeżdżający z zagranicy zobowiązani są do przedstawienia  przygotowanej przed przyjazdem prezentacji (15 min/ppt) dotyczącej architektury tradycyjnych domów mieszkalnych swojego kraju.
Warsztaty prowadzone przez tutorów: Magdalena Żmudzinska-Nowak, Jerzy Wojewódka, Ning Li (BJUT), Karolina Chodura, Agata Wyciślok. 

Organizatorzy:
Kierownik Międzynarodowej Szkoły Letniej:  Magdalena Żmudzinska-Nowak, dr hab. Prof. PS
Współorganizacja: Dr Jerzy Wojewódka, Mgr Karolina Chodura , Mgr Agata Wyciślok 
Koła Naukowe:Julia Giżewska, Jakub Bródka, Kamil Kajdas, Artur Koszowski, Oliwia Tomas 
Wspólpraca organizacyjna: Alina Soroka-Kalnik , Katrzyna Wojewódka 

Komunikat zawiera załączniki_2.pdf

Wiadomość utworzona: 22 lipca 2019 08:18, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2019 08:18, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury