18 maja 2020
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW DOTYCZACY SKŁADANIA I OCENY PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO
Drodzy Studenci
 
Organizowane są obecnie  egzaminy inżynierski i  licencjacki w trybie zdalnym oraz oceny z przedmiotu Projekt inżynierski i licencjacki w trybie zdalnym. Została opracowana stosowna procedura SZJK pt.: I1-AR-6-1-2  ZASADY OCENY PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH NA STUDIACH I STOPNIA KIERUNKU ARCHITEKTURA ORAZ PRAC LICENCJACKICH NA STUDIACH I STOPNIA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ.ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU INŻYNIERSKIEGO ORAZ LICENCJACKIEGO  W TRYBIE ZADALNYM, z którą proszę się zapoznać.
Ponadto podaję do wiadomości najważniejsze informacje:
1.      Sesje ocen projektu inżynierskiego i licencjackiego będą organizowane w Katedrach.  
2.     Do dnia 4 czerwca zostaną opracowane harmonogramy sesji ocen, które Studenci otrzymają na PZE. W części otwartej sesji ocen biorą udział wszyscy zalogowani do sesji studenci. 
4.     Do dnia 4 czerwca Opiekun sesji zamieści na PZE zaproszenia na sesję zoom oraz poda dane  do szybkiego kontaktu ze Studentami w razie problemów technicznych w dniu i w porze sesji ocen. Sesja ocen zaczyna się o godzinie ustalonej w Katedrze i podanej przez Opiekuna sesji do dnia 4 czerwca na PZE. 
6.    Przypominam, że składanie prac oraz oceny odbędą się  w  dniach  8-10 czerwca.  Sekretariaty będą odbierać projekty w holu głównym Wydziału, w następujące dni i o określonych porach zgodnie z tabelą harmonogramu, w której również zawarty jest termin przesłania pracy oraz oceny w danej Katedrze. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanny lub choroby) można przesłać wydrukowaną pracę pocztą lub kurierem w takim terminie, by doszła do dnia 5 czerwca do Sekretariatu Katedry. Uprzednio student powinien powiadomić Sekretariat lub Promotora o tym fakcie. Proszę o uważne zapoznanie się z tabelą i o bezwzględne przybycie w dniu i o godzinie wskazanej w tabeli. W przeciwnym razie o innej porze i w innym dniu złożenie pracy będzie problematyczne.
 
 
KATEDRA
WYSŁANIE PRACY
ODDANIE PRACY
OCENA PRACY
Rar1
 
 
8 czerwca (poniedz.)
9.06.20, godz. 9.00-10.30.
10.06.20.
Rar2
9.06.20.,godz.11.00-13.00
10.06.20.
Rar3
08.06.20.godz.10.00.-12.00
09.06.20.
Rar4
08.06.20. godz. 12.00-14.00
09.- 10.06.20.
Rar5
9.06.20.,godz.13.00- 14.30.
10.06.20.
 
 
 
 
 
7. Zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują przy składaniu prac są zawarte w wyżej wymienionej procedurze SZJK – bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i o przestrzeganie zaleceń w trosce o bezpieczeństwo własne i innych Studentów. Stanowisko odbioru prac będzie ustawione w holu głównym Wydziału bez konieczności wchodzenia do budynku.
8. Aby usprawnić złożenie pracy, podaję zakres i kolejność przygotowania dokumentów:
- 2 egz. proj.inż./pracy lic. (zawierające część opisową i graficzną tzn. pomniejszone plansze A3 wpięte na końcu pracy złożone do formatu A4).
Jeden z egzemplarzy zawiera dodatkowo n/wym. załączniki – do pobrania ze strony internetowej wydziału – zakładka Wydziałowy SZJK-Proj.inż./Praca lic.
- formularz opinii Prowadzącego przedmiot wypełniony w I części przez Studenta (górna tabela);
- formularz recenzji projektu inż./pracy lic. wypełniony w I części przez Studenta (górna tabela)
- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu proj. inż./pracy lic. (wypełnione i podpisane przez Autora pracy);
- oświadczenie o udostępnieniu proj. inż./pracy lic. (wypełnione i podpisane przez Autora pracy);
- płytę CD (przyklejoną do tylnej wewnętrznej części okładki)  zawierającą plik z zapisem elektronicznym całości proj. inż./pracy lic. (część opisowa i graficzna - plansze)
Ponadto:
- zdjęcia w stroju wizytowym wykonane przez fotografa w zakładzie fotograficznym na odpowiednim papierze – 4 szt. (4,5 cm x 6,5 cm);
- potwierdzenie wniesionej opłaty za dyplom w kwocie 60 zł. ( numer konta pobiera się z SOTS-u);
- ewentualnie informacje do suplementu (dot. najważniejszych osiągnięć studenta wraz z potwierdzonymi ich kopiami)
 
Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia przy ocenie projektów  
 
Dr hab.inż.arch., Prof.PŚ.
Dorota Winnicka-Jasłowska
Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich
Prodziekan ds. Kształcenia

Wiadomość utworzona: 18 maja 2020 10:18, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 18 maja 2020 12:34, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury