12 marca 2021
Wydział Budownictwa i Architektury jest organizatorem konkursu na "KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ”.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci, studenci kierunków architektonicznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w regulaminie.

Celem konkursu jest uzyskanie optymalnego rozwiązania projektowego – koncepcji architektonicznej rozbudowy i modernizacji kompleksu budynków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Prace projektowe powinny objąć trzy powiązane ze sobą przedsięwzięcia:

·         przekształcenie elewacji starego skrzydła budynku;

·         przekształcenie holu głównego na parterze starej części budynku;

·         rozbudowę laboratorium w części południowo wschodniej;

·         modernizację terenu przedpola powiązanego koncepcyjnie z w/w przedsięwzięciami.

Nagrody:

  • I Nagroda – 8 000 zł brutto,
  • II Nagroda – 4 000 zł brutto.
  • III Nagroda – 3 000 zł brutto do podziału pomiędzy dalsze nagrody i wyróżnienia

Terminy:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 26.03.2021 roku, do godziny 15:00.
  • Termin składania Prac konkursowych - do 30.08.2021 rok, do godziny 15:00.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, oraz grafikę promującą to przedsięwzięcie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://wbia.pollub.pl/pl/o-wydziale/konkurs-na-koncepcje-rozbudowy-i-modernizacji-wbia

Komunikat zawiera załącznikiPISMO DZIEKAN.PDF, REGULAMIN Konkursu rozbudowa WBiA.pdf

Wiadomość utworzona: 12 marca 2021 13:12, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2021 13:12, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury