25 września 2020
REKRUTACJA 2020/21 STUDIA PODYPLOMOWE GRAFIKA
Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach Studiów Podyplomowych na kierunku GRAFIKA w roku akademickim 2020/21.
Studia na nowoczesnym kierunku skierowane są do absolwentów bez ograniczeń co do kierunków ukończonych studiów wyższych w zakresie I stopnia (inżynierskie, licencjackie) lub II stopnia (magisterskie), osób zainteresowanych procesem realizacji zróżnicowanych zadań dotyczących szeroko rozumianej grafiki reklamowej i wydawniczej; dla pracujących, bądź planujących w przyszłości podjąć pracę w agencjach reklamowych, wydawnictwach czy instytucjach powiązanych z mediami.
Celem Studiów Podyplomowych na kierunku GRAFIKA jest wykształcenie specjalistów zajmujących się koordynacją pracy w zakresie poznawczym i wdrożeniowym realizacji graficznych, zdobycie praktycznych umiejętności w świadomym projektowaniu materiałów graficznych oraz wizualizacji multimedialnych, nauczenie wszystkich etapów kreacji komunikatu wizualnego począwszy od analizy, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w nowoczesnych programach komputerowych wraz z przygotowaniem i przetwarzaniem wszelkich materiałów do druku (DTP) lub prezentacji (np. strony internetowe).
PROGRAM STUDIÓW.
Historia projektowania (design)
Fotografia i film
Analiza i założenia we współczesnym projektowaniu
Struktura i metody projektowania
Współczesne koncepcje wydawnicze i edytorskie
Portfolio
Typografia
Warsztaty komputerowe
Podstawy grafiki warsztatowej
Projektowanie plakatu
Projektowanie grafiki wydawniczej i prezentacyjnej
Projektowanie identyfikacji wizualnej
TRYB STUDIÓW. Studia zaoczne, niestacjonarne. Zajęcia realizowane podczas 15 zjazdów w semestrze (30 zjazdów cały rok), piątek godz. 14.30 - 19.30, sobota godz. 9.00 - 17.30.
CZAS TRWANIA. 2 semestry (240 godzin).
ZASADY NABORU. W kolejności zgłoszeń (25 miejsc).
TERMIN ZGŁOSZEŃ. Do 30.09.2020 r.
OPŁATY. 4200 zł - całość (płatne w 2 ratach).
Sekretariat studiów:
Alina Soroka-Kalnik
tel.: 32 23 72 591, 668 142 675
e-mail: alina.soroka-kalnik@polsl.pl
www.grafika.polsl.pl

Wiadomość utworzona: 25 września 2020 13:49, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2020 14:03, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury