18 czerwca 2020
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci

Zgodnie z  harmonogramem  oraz z Zarządzeniem 81/2020 Rektora PŚ z dnia 30 kwietnia 2020
w sprawie sposobu i rozliczenia zajęć dydaktycznych zrealizowanych na odległość przy uwzględnieniu zasad realizacji wykładów i innych zajęć na Politechnice Śląskiej, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - Cov-2 oraz kolejnymi zarządzeniami dot.zdalnej formy prowadzenia zajęć,  informuję:

1.   Egzaminy inżynierski oraz licencjacki zostaną przeprowadzone w dniu 22 czerwca o godz. 10.00 w trybie zdalnym przy wykorzystaniu Platformy Zdalnej Edukacji (PZE) oraz sesji spotkania wideo zorganizowanego z wykorzystaniem platformy ZOOM.us.

2. Do przeprowadzenia egzaminu została powołana Komisja, która ten egzamin przeprowadzi z wykorzystaniem narzędzi zdalnych w składzie: Przewodnicząca Komisji dr hab. inż. arch., prof. PŚ Dorota Winnicka-Jasłowska, Członkowie Komisji: dr hab. inż. arch., prof. PŚ . Alina Pancewicz oraz dr inż. arch. Michał Sitek. Oprócz tego zostaną wyznaczeni opiekunowie spotkań na zoomie.

3.  Studenci przystępujący do egzaminu zostaną podzieleni na grupy i otrzymają zaproszenie na egzaminacyjną sesję zdalną (Zoom ID oraz hasło dostępu zostanie przesłane na adres z domeny student.polsl.pl na dwa dni przed datą egzaminu). Opiekunowie spotkań zarządzają dostępem do sesji poprzez poczekalnię oraz udostępnią studentom hasło do testu egzaminacyjnego.

4. W dniu egzaminu na Platformie Zdalnej Edukacji zostanie opublikowany test. Dostęp będzie ograniczony czasowo do wskazanej daty i godziny. Liczba pytań dla każdego kierunku studiów wynosi 41 oraz czas przewidziany na wypełnienie testu  - 30 min. Spotkanie zdalne przed rozpoczęciem egzaminu zacznie się o godz. 9.30. W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu Opiekunowie spotkań odpowiedzialni będą za sprawdzenie obecności i tożsamości uczestników egzaminu. Prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty) ze zdjęciem oraz o sprawdzenie połączeń. Będą też odpowiedzialni za wsparcie w sytuacji problemów technicznych. Pracownik będący Opiekunem grupy egzaminacyjnej jest zobowiązany podać numer telefonu kontaktowego, na wypadek sytuacji utraty połączenia zdalnego, w trakcie trwania egzaminu. Do przeprowadzenia egzaminu wymagana będzie przeglądarka z obsługą JavaScript.

5. Wymagania dotyczące przygotowania się Studentów do egzaminów inżynierskiego /licencjackiego: komputer wyposażony w kamerę internetową lub telefon, stabilne łącze internetowe umożliwiające utrzymanie połączenia wideo, przeglądarka Internetowa z obsługą JavaScript. O godz. 9.30 nastąpi rozpoczęcie sesji zdalnej, o godz. 10.00 rozpoczęcie testu.

6. Podział na „pokoje spotkań” na zoomie zostanie podany do piątku 19 czerwca; listy Studentów zostaną przesłane przez komunikat PZE wraz z nazwiskiem opiekuna spotkania.

 

Pozdrawiam i życzę powodzenia

 

Dr hab.inż.arch., Prof.PŚ

Dorota Winnicka-Jasłowska

Prodziekan ds. Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 12:45, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2020 12:51, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury