20 marca 2020
U W A G A STUDENCI KIERUNKU ARCHITEKTURA UBIEGAJĄCY SIĘ O WYJAZD NA S T U D I A LUB P R A K T Y K Ę W PROGRAMIE E R A S M U S +

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ REKRUTACJA OBYWA SIĘ ZDALNIE W TERMINIE OD 16 MARCA DO 22 MARCA 2020 ROKU

  • Studenci ubiegający się o wyjazd proszeni są o przygotowanie i przesłanie na adres joanna.serdynska@polsl.pl odpowiedniego formularza aplikacyjnego:

    • kandydaci na studia – załącznik 1

    • kandydaci na praktyki – załącznik 2

  • Pliki proszę przesyłać w formie edytowalnej

  • W nazwie pliku proszę wpisać nazwisko i imię kandydata.


Lista uczelni przyjmujących – załącznik 3. Proszę zwrócić uwagę na liczbę miesięcy przypadającą na studenta (kolumna G) i cykl studiów, dla którego przeznaczony jest wyjazd na wymianę (kolumna H).


KRYTERIA NABORU

Elementami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji są:

  1. Średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów, co najmniej:

- 4,0 dla studentów studiów I stopnia

- 4,5 dla studentów studiów II stopnia

- brak wymagań dotyczących średniej dla wyjeżdżających na praktykę

  1. Potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię przyjmującą/firmę przyjmującą. Obowiązkiem aplikującego jest posiadanie certyfikatu językowego wymaganego przez wybraną uczelnię/firmę. Certyfikat językowy z angielskiego jest gwarantowany w programie studiów – nie wymaga się żadnych dodatkowych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego.


oraz dodatkowo jedynie dla wyjeżdżających na studia

  1. Potwierdzone odpowiednimi dokumentami (proszę o nieprzesyłanie skanów tych dokumentów):

- udział / wyróżnienia / nagrody w konkursach architektonicznych,

- osiągnięcia organizacyjne w działalności na rzecz Wydziału,

- inne wybitne osiągnięcia.

Komunikat zawiera załączniki2020-formularz aplikacyjny - praktyka - nazwisko imię.docx, formularz aplikacyjny - studia - nazwisko imię.docx

Wiadomość utworzona: 20 marca 2020 12:46, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 20 marca 2020 14:24, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury