10 marca 2020
Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału !

Proszę o zapoznanie się z aktualnym zaleceniem w związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem oraz o zasadach postępowania na Politechnice Śląskie (www.polsl.pl).
Proszę obserwować kolejne wiadomości, które będą podawane na www.polsl.pl
W obydwu budynkach umieszczone są dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk na portierni i w BOS, a w toaletach znajdują się instrukcje mycia rąk oraz mydło antybakteryjne.
Pracownicy powracający z zagranicy pozostają w domu wg zasad podanych w zarządzeniu Rektora.
Wstrzymuje się wyjazdy i przyjazdy zagraniczne. 
Z poważaniem
Klaudiusz Fross
Dziekan
KORONAWIRUS – ważne informacje
Informacje o aktualnych zaleceniach w związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem oraz o zasadach postępowania na Politechnice Śląskiej są publikowane w zakładce KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE, na stronie internetowej www.polsl.pl.
*****
KORONAWIRUS – KONTAKTY
W jakiej sprawie?
  • W sprawach związanych z przyjazdami i wyjazdami w ramach programu Erasmus+
    Sekcja Wymiany Międzynarodowej, e-mail: mobility@polsl.pl, tel. 32 237 13 29.
  • W sprawie zgłoszenia nieobecności wynikającej z przebywania na kwarantannie:
    studenci i doktoranci powinni przesłać wiadomość  o nieobecności do Centrum Obsługi Studiów na adres e-mail: RD1@polsl.pl (tel. 32 237 17 58, 32 237 19 87, 32 237 11 90)
    pracownicy powinni zgłosić nieobecność kierownikowi jednostki/komórki organizacyjnej, który jest zobowiązany każdorazowo przesłać wiadomość e-mail do Działu Zasobów Osobowych.
  • W innych sprawach prosimy kierować zapytania na adres Biura Rzecznika Prasowego, e-mail: rr8-brpr@polsl.pl, rzecznik.prasowy@polsl.pl lub telefonicznie 32 237 11 80, 32 237 11 81.

Wiadomość utworzona: 10 marca 2020 22:23, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2020 22:23, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury