13 marca 2020
STUDENCI KIERUNKU ARCHITEKTURA UBIEGAJĄCY SIĘ O WYJAZD NA S T U D I A LUB P R A K T Y K Ę

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ REKRUTACJA OBYWA SIĘ  ZDALNIE W TERMINIE OD 16 MARCA DO 22 MARCA 2020 ROKU

 

·         Studenci ubiegający się o wyjazd proszeni są o przygotowanie i przesłanie na adres joanna.serdynska@polsl.pl  odpowiedniego formularza aplikacyjnego:

o   kandydaci na studia – załącznik 1

o   kandydaci na praktyki – załącznik 2

·         Pliki proszę przesyłać w formie edytowalnej

·         W nazwie pliku proszę wpisać nazwisko i imię kandydata.

 

Lista uczelni przyjmujących – załącznik 3. Proszę zwrócić uwagę na liczbę miesięcy przypadającą na studenta (kolumna G) i cykl studiów, dla którego przeznaczony jest wyjazd na wymianę (kolumna H).

 

KRYTERIA NABORU

Elementami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji są:

1.    Średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów, co najmniej:

- 4,0 dla studentów studiów I stopnia

- 4,5 dla studentów studiów II stopnia

- brak wymagań dotyczących średniej dla wyjeżdżających na praktykę

2.    Potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie wymaganym przez uczelnię przyjmującą/firmę przyjmującą. Obowiązkiem aplikującego jest posiadanie certyfikatu językowego wymaganego przez wybraną uczelnię/firmę. Certyfikat językowy z angielskiego jest gwarantowany w programie studiów – nie wymaga się żadnych dodatkowych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

 

oraz dodatkowo jedynie dla wyjeżdżających na studia

3.    Potwierdzone odpowiednimi dokumentami (proszę o nieprzesyłanie skanów tych dokumentów):

- udział / wyróżnienia / nagrody w konkursach architektonicznych,

- osiągnięcia organizacyjne w działalności na rzecz Wydziału,

- inne wybitne osiągnięcia.

Komunikat zawiera załączniki2020-formularz aplikacyjny - praktyka - nazwisko imię.docx, 2020-formularz uczestnika rekrutacji na studia.docx, ARCHITEKTURA-Wykaz-umów_2020.xls

Wiadomość utworzona: 13 marca 2020 11:11, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 13 marca 2020 11:16, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury