27 grudnia 2019
Z żalem zawiadamiamy, że 22 grudnia 2019 roku w wieku 79 lat zmarł

nasz Kolega i Przyjaciel, wieloletni pracownik Wydziału

Architektury Politechniki Śląskiej.

Urodził się 24 grudnia 1940 roku w Rudzie Śląskiej. Studia wyższe ukończył w 1964 roku

na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 1974 roku obronił na Politechnice Śląskiej

rozprawę doktorską pod tytułem „Koncepcja mieszkań dla osób starszych w warunkach GOP”.

Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1992. na podstawie pracy: ”Czynnik czasu

w kształtowaniu nowych zespołów mieszkaniowych”. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego

otrzymał w 2006 roku.

Kierował Katedrą Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze WA PŚ. Był Członkiem

Senatu Politechniki Śląskiej do 2013. W latach 2004-2015 pracował również PWSZ w Nysie,

gdzie sprawował funkcję Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki, od roku 2015 pracował

w PWSZ w Raciborzu. W trakcie swojej pracy zawodowej był profesorem wizytującym

na Uniwersytecie w Trypolisie w Libii i na Politechnice w Berlinie. Był autorem 103 publikacji naukowych, 230 projektów, prac badawczych i patentów. Zainicjował serię konferencji-seminariów Architektura i Technika a Zdrowie. Zawsze, nawet po przejściu na emeryturę, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Komisji Urbanistyki i Architektury PAN na naszym Wydziale.

Był Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów oraz czynnym członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą.

Otrzymał wyróżnienie Ministra Infrastruktury, Medal Edukacji Narodowej i Złoty Krzyż Zasługi.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w kościele

pw. Św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej.


Pozostanie w naszej pamięci na zawsze

Dziekan, Rada Wydziału Architektury i wspólnota akademicka WA

Komunikat zawiera załącznikiWłodarczyk.pdf

Wiadomość utworzona: 27 grudnia 2019 15:56, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2019 19:45, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury