20 listopada 2019
Sukces dr inż. arch. Agnieszka Labus,

która zajęła 1 miejsce w Plebiscycie na „Osobowość 25-lecia” prestiżowego miesięcznika Architektura Murator w kategorii „Nauczanie i Edukacja Architektoniczna”.

Agnieszka Labus pracuje w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalizuje się w odnowie miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz w innowacyjnych sposobach zamieszkania dla osób starszych. Jest inicjatorką i Prezesem Zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się innowacyjnym projektowaniem wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa, ściśle współpracującej z Politechniką Śląską. Od 2017-2019 roku pełniła także funkcję Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Politechnice Śląskiej. Na Politechnice Śląskiej jest także opiekunką wraz z dr inż.arch. Iwoną Benek -Koła Naukowego LAB 60+.

Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom starszym, co posłużyło do opracowania zagadnień przestrzennych w pierwszym w Polsce dokumencie strategicznym dla regionu małopolskiego, za co otrzymała Nagrodę Naukową „Polityki” w kategorii nauki humanistyczne w 2014r. jako pierwsza architektka w Polsce.

Jest autorką jednej monografii na temat koncepcji odnowy miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa i współautorką ponad 60 publikacji naukowych, także licznych ekspertyz i raportów przygotowanych dla ośrodków administracji rządowej i samorządowej, NGO z zakresu projektowania uniwersalnego, budownictwa senioralnego i miksu lokatorskiego, w tym cohousingu senioralnego.

Była kierownikiem projektu badawczego finansowanego z NCN - PRELUDIUM oraz wykonawcą w wielu projektach badawczych związanych z adaptacją do zmian demograficznych, finansowanych m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki działaniom Fundacji LAB 60+ wdraża z sukcesem badania naukowe w praktykę,  koordynowała i współrealizowała wiele innowacyjnych projektów, m.in. pilotażowych w Polsce tj. opracowanie programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta w Łodzi, czy opracowania zagadnień społeczno-przestrzennych masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej we współpracy z BBGK Architekci.

Za swój dorobek została nagrodzona przez liczne gremia, m.in. laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2014), laureatka programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015), laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016), laureatka Nagrody „O” 2018 przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl za powołanie do życia Fundacji Laboratorium Architektury 60+.

 

Na podium Plebiscytu w kategorii „Nauczanie i Edukacja Architektoniczna” znaleźli się również dr inż. arch. Krzysztof Nawratek, architekt i urbanista, nauczyciel akademicki, dawny pracownik Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej wykłada architekturę w School of Architecture University of Sheffield (314 głosów) oraz dr inż. arch. Henryk Zubel, architekt, od 1988 prowadzi pracownię Inarko, do 2015 roku związany z WA Pśl, gdzie poszerzał horyzonty kolejnych pokoleń młodych architektów, do jego wychowanków należą m.in. Robert Konieczny, Marlena Wolnik, Jan Kubec, Przemo Łukasik czy Łukasz Zagała, obecnie nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

 

Komunikat zawiera załączniki20161017_Lab_0145.jpg

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2019 09:28, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 20 listopada 2019 11:02, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury