18 stycznia 2021
Pierwsza studentka architektury w kosmosie

Inż. Wiktoria Dziaduła od 15 stycznia 2021 odbywa w kilkuosobowym międzynarodowym zespole 2-tygodniową misję kosmiczną w stacji LunAres. Studentka dyplomantka prowadzi badania jakościowe obiektu stacji oraz obserwacyjne sposobu użytkowania i zachowań użytkowników w ramach pracy badawczej BK/2021 pod kierunkiem prof. Klaudiusza Fross, Dziekana i kierownika katedry RAr5. Dyplomantka zbierze niezbędne wytyczne nie tylko do projektu dyplomowego, ale przede wszystkim do publikacji naukowych oraz cenne materiały do dyskusji nad kierunkami kontynuacji badań na Wydziale. Poza badaniami w zakresie architektury studentka uczestniczy w kosmicznym programie badawczym pod kierunkiem Leszka Orzechowskiego dyrektor stacji. Do końca stycznia planowana jest także wizyta badawcza Dziekana Klaudiusza Fross w stacji LunAres.

W ramach pracy BK na rok 2021 pod moim kierunkiem realizujemy badania środowiska zbudowanego przygotowanego do funkcjonowania w kosmosie. Badania dadzą pierwsze wytyczne projektowe dla opracowania modelu habitatu kosmicznego. Dyplomantka Wiktoria Dziaduła przed misją została przygotowana w zestaw wytycznych i metodologię badań. Cieszę się, że po 4-latach od ogłoszenia przez Dziekana w 2017 roku Programu Badawczego Architektury Kosmicznej, nie tylko powstało kilka interesujących prac dyplomowych magisterskich z zakresu architektury kosmicznej, prace naszych studentów nad designem łazika marsjańskiego, ale możliwe jest realne uczestnictwo w badaniach naukowych. Badania zamierzamy kontynuować. Planujemy także nawiązać ścisłą współpracę z prof. Jarosławem Kozubą dyrektorem Akademickiego Ośrodka Kształcenia Lotniczego PŚ, kierownikiem Katedry Technologii Lotniczych PŚ. Badania mają charakter rozwojowy i będą  kontynuowane w szeroki zakresie. Planujemy budowę modeli badawczych dotyczących różnych elementów architektury kosmicznej (m.in. dla kapsuł mieszkalnych, hoteli na Księżycu itp.). W badania włączymy technologię VR (Pracownia RAr5). Badania prowadzone w odmiennych warunkach dla eksploracji kosmosu pozwalają na wyzwolenie wyobraźni badawczej, natomiast ich wyniki mają często duże znaczenia dla poprawy jakości życia na Ziemi. Serdecznie dziękuję Panu Leszkowi Orzechowskiemu dyrektorowi stacji LunAres.

„Architekci powinni lecieć w kosmos, bo ktoś przecież musi pilnować ładu przestrzennego”.

Wszystkich pasjonatów kosmosu zapraszam do współpracy.

Klaudiusz Fross
Dziekan

Komunikat zawiera załącznikiKosmos.jpg

Wiadomość utworzona: 18 stycznia 2021 08:45, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 18 stycznia 2021 08:49, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury