25 stycznia 2021
Ogłoszenie wyników konkursu na PARK KIESZONKOWY

20.01.2021 odbyło się pod przewodnictwem prodziekana dr inż. arch. Tomasza Bradeckiego II posiedzenie Sądu Konkursowego konkursu studenckiego na: „Program funkcjonalno-przestrzenny i zagospodarowanie terenu parku kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 27 w Gliwicach”.
W skład wchodzili przedstawiciele PWIK Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Politechniki Śląskiej, w składzie:
1. dr inż. arch. Tomasz Bradecki - Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WA PŚ, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - Przewodniczący Sądu Konkursowego;
2. prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło - Kierownik Katedry Urbanistyki I Planowania Przestrzennego - Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego;
3. dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - sędzia, sekretarz konkursu;
4. dr hab. inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt, prof. PŚ, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego - sędzia;
5. Iwona Lukowicz-Fojt, Prezes Zarządu PWiK – sędzia;
6. Katarzyna Jachymska, Wiceprezes Zarządu PWiK - sędzia.
Na konkurs wpłynęły 32 prace. W I etapie Sąd Konkursowy, w trybie zdalnym, w wyniku głosowania, wskazał 12 prac, które przeszły do kolejnego etapu. Były to prace o numerach: 126, 127, 255, 273, 333, 420, 623, 738, 777, 888, 987 i 997.
W II etapie, w trakcie hybrydowej dyskusji w Galerii Wydziału Architektury i za pomocą komunikatora Zoom, nastąpiła weryfikacja prac z celem i założeniami konkursu.
W wyniku dyskusji i głosowania przyznano:
I miejsce i główną nagrodę w wysokości 3 000 zł - przyznano pracy nr 997 - aut.: Martyna Kotulek i Wiktoria Pawlus.
II miejsce i nagrodę w wysokości 2 000 zł - przyznano pracy nr 623 - aut.: Paulina Zych i Dominik Kowalski;
III miejsce i nagrodę w wysokości 800 zł - przyznano pracy nr 987 - aut.: Karolina Brzozowska i Wiktoria Grzechnik;
wyróżnienie i nagrodę w wysokości 200 zł - przyznano pracy nr 333 - aut.: Daria Bal, Klaudia Elsner i Marta Sanigórska.
GRATULUJEMY!
Uroczyste i oficjalne wręczenie dyplomów nastąpi w późniejszy terminie. Prosimy o śledzenie informacji.
A laureatów prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz sekretarzem konkursu.

Wiadomość utworzona: 25 stycznia 2021 08:25, autor: Mirosław Rogula
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia 2021 08:26, wykonana przez: Mirosław Rogula
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Architektury