18 kwietnia 2016
GALERIA WA: JERZY GOTTFRIED – WYSTAWA TWÓRCZOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Biblioteka Śląska w Katowicach

zapraszają na wystawę twórczości architektonicznej
Nestora Śląskiej Architektury – Pana Jerzego Gottfrieda.

Wystawa w Galerii Wydziału Architektury
(hol główny)
ul. Akademicka 7, Gliwice
Czynna w dniach 12 – 28 kwietnia 2016

Wystawa odbywa się w ramach projektu: „Twórcy Śląskiej Architektury – Portrety” Jest to wieloletni projekt naukowy którego celem jest dokumentacja, badanie i prezentacja sylwetek twórczych oraz dorobku zawodowego wybitnych architektów działających na Górnym Śląsku w okresie powojennym.

W ramach projektu organizowany jest cykl Benefisów wybitnych śląskich architektów, powstają monografie książkowe i filmowe poszczególnych twórców, a także prowadzone są interdyscyplinarne prace badawcze poświęcone dziedzictwu architektonicznemu Górnego Śląska 2. poł. XX w. Przygotowywana jest także „Pracownia - Archiwum Architektów” , której zadaniem będzie gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z badaną problematyką.

Uhonorowanie Architektów - Nestorów, całościowa analiza ich twórczości oraz popularyzacja wyników prowadzonych badań wspiera budowanie więzi ponad pokoleniowych wśród śląskich architektów, kształtuje świadomość społeczną i może stać się istotnym przyczynkiem dla refleksji i działań w zakresie ochrony architektonicznego dziedzictwa regionu.

Projekt prowadzony jest przez Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz Partnerów:
- Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
- Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego
- Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
- Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
- Wyższa Szkoła Techniczną w Katowicach
- Śląska Okręgowa Izba Architektów
- Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Katowice
- Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
- Urząd Miasta Katowice - Wydział Promocji

Współpraca:
- Studenckie Koło Naukowe Historii Architektury, Wydziału Architektury Pol Sl.

Patronat medialny
„Architektura i Biznes”, „ARCH”, „Zawód: Architekt”, TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni

Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2016 13:10, autor: Agata Twardoch
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2016 10:27, wykonana przez: Agata Twardoch
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury