17 grudnia 2014
GALERIA WA: „Rewitalizacja śląskiego dziedzictwa przemysłowego w pracach czeskich i polskich studentów architektury - Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury”

W dniach od 9 do 20 października 2014 w holu WA odbyła się wystawa, która była elementem 5. etapu projektu pt. „Rewitalizacja śląskiego dziedzictwa przemysłowego w pracach czeskich i polskich studentów architektury”. Wystawa stanowiła przegląd prac semestralnych, projektów inżynierskich i prac dyplomowych, wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i VSB Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie.

Przedmiotem projektu były tereny byłych kopalń na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Celem projektu było określenie kierunków ponownego zagospodarowania terenów pokopalnianych po obu stronach granicy państwowej, na postawie analizy uwarunkowań, identyfikacji problemów oraz studenckich koncepcji zagospodarowania konkretnych terenów i obiektów pokopalnianych.

Etapy projektu:
Etap 1 – gromadzenie danych, analizy, wybór terenów do dalszego opracowania; wyjazd studialny.
Etap 2 – wykłady; wystawa w Gliwicach i w Ostrawie, dokumentująca wyniki analiz i rezultaty wyjazdu studialnego.
Etap 3 – warsztaty w Ostrawie z udziałem studentów i tutorów z VSB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Etap 4 – koncepcje: prace semestralne, projekty inżynierskie, prace dyplomowe magisterskie będące kontynuacją warsztatów w Ostrawie.
Etap 5 – wystawa na terenie kopalni Michał w Ostrawie i na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; dwujęzyczna monografia naukowa.

Kierownicy projektu:
Dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. Pol. Śl., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Ing. arch. Josef Kiszka, Fakulta stavební , Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

Wiadomość utworzona: 17 grudnia 2014 20:59, autor: Agata Twardoch
Ostatnia modyfikacja: 17 grudnia 2014 21:01, wykonana przez: Agata Twardoch
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury