14 listopada 2012
„Nieznany Modernizm. Architektura Górnego Śląska w okresie międzywojennym”

Począwszy od 26.11.2012 roku w Galerii WA oglądać można wystawę p.t.: Nieznany Modernizm. Jest to obszerna monografia 40 wybranych obiektów architektury modernistycznej zlokalizowanych na zachodnim Górnym Śląsku i Górnym Śląsku w granicach Republiki Czeskiej, transgranicznym obszarze Śląska słabo rozpoznanym i wcześniej monograficznie nie komentowanym.

Architektura modernistyczna pierwszej połowy XX wieku, jako świadectwo czasu wielkich przemian i rodzącej się nowoczesności, stała się interesującym pretekstem do podejmowania na różnych płaszczyznach dyskusji o charakterze zjawisk, które zdominowały te epokę i dokonały radykalnych odkształceń na każdym poziomie życia. Taki dyskurs jest niezwykle potrzebny szczególnie na Górnym Śląsku, którego splątane dzieje powodują, że wciąż mamy jeszcze wiele do odkrycia, tym bardziej że powszechną wiedzę na temat Górnego Śląska i jego historii wytycza granica polsko-niemieckiego podziału ziem z 1922 roku. A przecież jego historyczne korzenie sięgają znacznie dalej. Dalej niż bieg Odry i Olzy, na zachód, wschód i północ. Od Paczkowa i Nysy przez Jablunkov i Czeski Cieszyn, po morawską Ostrawę. Te korzenie pozwalają nam po pierwsze uświadomić sobie jak dalece umowne są granice, które dzielą i jak ważne jest poszukiwanie wspólnych przestrzeni, które łączą i pozwalają definiować się przez akceptację różnorodności. Po drugie zaś wydobywać na światło dzienne po kawałku nieznane oblicza fascynującej krainy Górnym Śląskiem zwanym.

Z taką intencją został zrealizowany, przy udziale młodzieży z Samodzielnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu w specjalności –fototechnika międzynarodowy, polsko-czeski projekt, którego efektem jest prezentowana Państwu wystawa.

Wystawa i towarzyszące jej wydawnictwo to owoc współpracy polskich i czeskich historyków architektury i architektów zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Regionalnego „Przekraczamy granice”.

Zaprezentowano tu ciekawe informacje historyczne na temat powstania obiektów, kulisy budowy i materiały ikonograficzne z ich historią związane, oraz współczesny stan ich zachowania. Pojawiły się tu między innymi tak znakomite obiekty jak pionierskie szkieletowe konstrukcje drewniane Górnośląskiego Krajowego Obserwatorium Ziemi w Raciborzu (proj. Konrad Wachsmann, późniejszy wspólnik Gropiusa w USA i pionier wielkich rozpiętości), fabryka obuwia Baty w Otmęcie koło Krapkowic, (proj. Frantisek Gahura- urbanistyka, Antonin Vitek- architektura) sztandarowy model nowoczesnej architektury miasta przemysłowego lat 30-tych XX wieku- bliźniaczej inwestycji słynnego producenta obuwia Baty w Zlinie, a także klasyczne, kanonicze już w modernistycznych formach i artykulacjach Szkoła Rolnicza w Prudniku /proj. Oskar Goltz/ i szpital im. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich /proj. Jodokus Kehrer/ czy Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny ( proj. Dominikus Bohm).
Nie mniej intrygujące są obiekty na terenie Czech. Mamy tu m.in. świetne, radykalne formy miejskiej architektury usługowo- mieszkalnej w Bruntalu /Oskar Mildner?/ Czeskim Cieszynie /Karl Valousek/ a także użyteczności publicznej- niezwykle oryginalne kino w Krnovie /proj. Leo Kammel/ czy do dziś funkcjonujące kąpielisko miejskie w Opavie /proj. Otto Reichner/. Bogato prezentowane są również liczne wille i prywatne domy wpisujące się w nurt międzywojennej nowoczesności.

Wystawa prezentowana była dotychczas w Raciborzu, Opavie, Ostrawie, a także w Gdyni- z okazji Weekendu Architektury- dalej prezentowana będzie w różnych ośrodkach w kraju, a także poza jego granicami.

Towarzyszące wystawie wydawnictwo wydano w trzech - poza polskim- językach- angielskim, niemieckim i czeskim. Zaopatrzone zostało w płytę CD z czterojęzyczną jego edycją i kopiami plansz wystawy. Wyboru obiektów dokonali Aleksandra Sieklicka z Archiwów Państwowych- Oddziału w Raciborzu i Zbigniew Sąsiadek z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze strony polskiej oraz Tadeas Goryczka i Pavel Sopak z ostrawskiego Domu Umeni ze strony czeskiej.

Redaktorem wydania i wystawy jest dr inż. arch Zbigniew Sąsiadek z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a wśród współautorów, poza już wymienionymi znaleźli się również inni pracownicy tut. Wydziału: dr Ryszard Nakonieczny, dr Tomasz Wagner i dr Justyna Wojtas.

Wiadomość utworzona: 14 listopada 2012 14:34, autor: Agata Twardoch
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2012 14:42, wykonana przez: Agata Twardoch
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury