15 grudnia 2010
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza
na prace dyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego - 2010 otrzymał mgr inż. arch. Paweł Kobierzewski za pracę pt.:
"Nawijalnia" - Projekt rewitalizacji terenu byłej gazowni przy ul. Stelmacha w Zabrzu".

Promotorem pracy była dr inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak.

Recenzentem pracy w procedurze konkursowej był Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski

Jury konkursu obradowało w składzie:

Prof. D. Kłosek-Kozłowska - przewodnicząca Jury
Prof. K. Pawłowski
Prof. M. Brykowska
Prof. A. Kadłuczka
Proj. J. Czubiński
Prof. R. Kunkel
Prof. P. Molski
Dr J. Stępkowski
Mgr M. Konopka
Mgr M. Sarnik-Konieczna
Mgr L. Klupsz
Mgr B. Werner

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień przez Krystynę Zachwatowicz-Wajdę i Andrzeja Wajdę odbyło się w dniu 13 grudnia 2010 roku w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2010 22:41, autor: Anna Szewczenko
Ostatnia modyfikacja: 15 grudnia 2010 22:47, wykonana przez: Anna Szewczenko
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury