29 czerwca 2010
Wyniki konkursu na koncepcję rozbudowy szpitala miejskiego nr 1 w Gliwicach

W dniu 25 czerwca 2010 podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej ogłoszono werdykt Jury i rozdano nagrody w konkursie

pt: „KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SZPITALA MIEJSKIEGO NR 1 W GLIWICACH

Temat obejmował: projekt nowego Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, adaptację istniejącego Budynku „Starej Kotłowni” oraz  zagospodarowanie przestrzenne całego zespołu budynków szpitalnych.

 

Organizatorami konkursu byli: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Szpital Miejski Sp. z o.o., ul. Kościuszki 29 w Gliwicach, który ufundował nagrody w łącznej wysokości 5000 zł.

 

W Jury konkursu zasiedli:

1. Prezes Zarządu – dr. n.med Ewa Więckowska

2. Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych – Anna Drzyzga

3. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa - dr n. med. Wojciecha Maruszewski

4. Z-ca Dyrektora ds. technicznych – mgr. inż. Piotr Zielonka

5. Inspektor Nadzoru budowlanego – Dariusz Dymetrów

6. Prodziekan ds. Organizacji - dr inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak 

7. dr inż. arch. Jerzy Wojewódka

Sekretarzem bez prawa głosu był: dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny

Na konkurs napłynęło 14 prac.

 

Jury jednogłośnie podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród:

 

I miejsce równorzędne – 2000 zł

dla zespołu w składzie: Magdalena Jagoda, Aleksandra Kowol

 

I miejsce równorzędne – 2000 zł

dla zespołu w składzie: Ewa Adamczyk, Magdalena Klimczak

 

Wyróżnienie – 1000 zł

dla zespołu w składzie: Justyna Juszkiewicz, Agnieszka Majcher

Wiadomość utworzona: 29 czerwca 2010 21:57, autor: Anna Szewczenko
Ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2010 22:06, wykonana przez: Anna Szewczenko
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury