11 lipca 2010
Finał dwóch konkursów studenckich dotyczących rewitalizacji centrum Zabrza

W dniu 29 czerwca 2010 podczas uroczystej gali w nowej Filharmonii Zabrzańskiej, ogłoszono werdykt Jury i rozdano nagrody w konkursach studenckich pt.:

„ZABRZE – Propozycje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w kontekście  rewitalizacji centrum miasta z uwzględnieniem   zrównoważonego rozwoju , wartości kulturowych oraz metropolitalnego aspektu .”

 

I.         OBSZAR „PLAC WARSZAWSKI”

II.       OBSZAR „KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA”

 

 

Organizatorami konkursu byłi: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Urząd Miasta Zabrze, który ufundował nagrody w łącznej wysokości 5000 zł

 

W Jury konkursów zasiedli:

 

Vice-Prezydent Miasta Zabrze -  Krzysztof Lewandowski  - Przewodniczący Sądu

dr hab. inż. Krzysztof Gasidło, prof. w PSl., Dziekan WA PSl

Pełnomocnik PM Zabrze ds. Rewitalizacji - mgr inż. arch. Małgorzata Bombelka

Z-ca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Zabrze - mgr inż. arch. Zenon Rodak

Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa UM Zabrze -  mgr inż. arch. Elżbieta Nowacka

dr inż. arch. Tomasz Wagner WA PSl

dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek  WA PSl

 

Łącznie na oba konkursy wpłynęło 26 prac.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród:

 

W Konkursie I – obszar „Plac Warszawski”

 

I Nagroda wysokości  2000 ZŁ

dla zespołu autorów: Natalia Lewandowska, Wojciech Żaczek

 

Wyróżnienie wysokości 500 Zł

dla zespołu autorów: Magdalena Tarach, Anna Toczek

 

Wyróżnienie Specjalne Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta Zabrza

Za pracę zespołu autorów: Kinga Kosakowska, Marcin Watras

 

Honorowe Wyróżnienia dla zespołów

 

1.Joanna Wołoszyn i Anna Krzemień

2. Agata Kajzer i Kamila Mazurek

3. Matra Kapala i Monika Uszok

 

 

W Konkursie II – obszar „Kluczowa Sztolnia Dziedziczna”

 

I Nagroda wysokości  2000 ZŁ

dla zespołu autorów: Anna Kobierska, Michał Gola

 

Wyróżnienie wysokości 500 Zł

dla zespołu autorów Adam Januszek, Piotr Zabłocki

 

Honorowe Wyróżnienia dla zespołów

 

1.Beata Szkotak i Martyna Wojtuszek

2.Aneta Nosal, Aleksandra Bienia

3.Martyna Płokarz, Kinga Gołąbek

 

 

Wiadomość utworzona: 11 lipca 2010 21:24, autor: Anna Szewczenko
Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2010 21:44, wykonana przez: Anna Szewczenko
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Galeria Wydziału Architektury