Błąd ‭[2]‬

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
5 stycznia 2016
XXVI edycja Konkursu oddziału katowickiego TUP na najlepszą pracę studencką wykonaną na wyższych uczelniach regionu górnośląskiego z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach odbyła się XXVI edycja Konkursu oddziału katowickiego TUP na najlepszą pracę studencką wykonaną na wyższych uczelniach regionu górnośląskiego z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

Celem Konkursu jest integracja środowiska profesjonalistów i studentów, zajmującego się planowaniem przestrzennym. Do Konkursu przystąpiły trzy uczelnie:
- Politechnika Śląska (Wydział Architektury),
- Uniwersytet Ekonomiczny oraz
- Wyższa Szkoła Techniczna.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Patronat medialny objęło czasopismo „Archivolta” oraz portal internetowy „Urbnews”.

Konkurs składał się z dwóch etapów: uczelnianego, podczas którego nominowano 4 prace do Konkursu finałowego oraz międzyuczelnianego – finałowego, w którym w sumie udział wzięło 12 prac.

Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za najlepszą pracę studencką w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju Roku 2015 otrzymała praca wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej przez Monikę Kubicę i Karolinę Szaton pt.: „Krajobrazowy park linearny doliny Przemszy i Brynicy”, której promotorem był dr hab. inż. arch. Szymon Opania.

Dwie prace otrzymały wyróżnienia: Anny Zagórskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego: „Wpływ zbiorników wodnych na wartość nieruchomości gruntowych na przykładzie Dąbrowy Górniczej” (promotor: dr Adam Polko) oraz Agnieszki Mikołajczyk z Wyższej Szkoły Technicznej pt.: „Miejski Park Produkcji Żywności. Projekt zagospodarowania terenów” (promotor: dr inż. arch. Justyna Gorgoń).

Laureatom Konkursu oraz wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy.

Katarzyna Ujma-Wąsowicz
Prezes oddziału katowickiego TUP

Wiadomość utworzona: 5 stycznia 2016 11:15, autor: Agata Twardoch
Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2016 11:17, wykonana przez: Agata Twardoch

 Błąd ‭[1]‬

Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nagrody