Aktualności Wydziału Architektury

Szkoła letnia 2021 Sezon 16-25 lipca 2021 
przez Mirosław Rogula
 2021-03-25 14:50
 
W dniu 23.03.2021 r. w wieku 95 lat odszedł Prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek 
przez Mirosław Rogula
 2021-03-24 21:46
 
Złoto i srebro na międzynarodowych konkursach wynalazków i wzornictwa dla pracowników Politechniki Śląskiej  
przez Mirosław Rogula
 2021-03-15 08:31
 
Wydział Budownictwa i Architektury jest organizatorem konkursu na "KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI KOMPLEKSU BUDYNKÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ”.  Załącznik
przez Mirosław Rogula
 2021-03-12 13:12
 
Nabór wiosenny na studia i praktyki* w ramach programu ERASMUS+ dla kierunku Architektura Wnętrz 
przez Mirosław Rogula
 2021-03-12 08:23
 
(Więcej anonsów...)
23 maja 2013
NAGRODY W KONKURSIE NA KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNĄ DLA ZADANIA: "REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY ALEJĄ LIPOWĄ I UL. WITOSA W KNUROWIE”
Na posiedzeniu w dniu 11. 03. 2013 sąd konkursowy w składzie:

- prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego WA Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przewodniczący Sadu Konkursowego,
- mgr inż. arch. Krystyna Kostelecka, Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Spraw Lokalowych UM Knurów, koordynator projektu,
- mgr inż. arch. Bożena Łozinowa, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Knurów, Zastępca Naczelnika UA UM Knurów
- mgr inż. arch. Delfina Brzezicka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Knurów, inspektor UA UM Knurów
- dr inż. arch. Alina Pancewicz, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Architektury Pol. Śl,
- dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek, Katedra UiPP WA Pol. Śl., sędzia referent i sekretarz Sądu Konkursowego.

zdecydował o przyznaniu nagród i wyróżnień:

Zdecydowano odstąpić od przyznania Nagrody Głównej, przyznać dwie równorzędne nagrody drugie pracom:
- oznaczonej nr 16 wykonanej przez p. Magdalenę Pietrzyk pod kierunkiem mgr inż. arch. Anny Hetmańczyk,
- oraz oznaczonej nr 48 wykonanej przez p. Magdalenę Bulsę pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika

oraz nagrodę trzecią
- dla pracy oznaczonej nr 52 wykonanej przez p. Klaudię Ksel również pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika.

Sąd Konkursowy informuje również o przyznaniu 4 równorzędnych wyróżnień pracom:
nr 7, wykonanej przez p. Filipa Potoczka pod kierunkiem mgr inż. arch Ewy Szymańskiej
nr 36 wykonanej przez p. Ewę Piszczek pod kierunkiem dr inż. arch Aliny Pancewicz
nr 56 wykonanej przez p. Kingę Żurek pod kierunkiem mgr inż. arch Ewy Szymańskiej
oraz nr 61 wykonanej przez Martę Frączyk pod kierunkiem mgr inż. arch Barbary Turyk
W grupie prac zakwalifikowanych do finału zauważono również prace oznaczone następującymi numerami:
- nr 32, wykonaną przez p. Marię Bulsę pod kierunkiem dr inż. arch. Marka Janika,
- nr 34, wykonaną przez Dorotę Lodzik, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Elżbiety Błeszyńskiej oraz nr 45 wykonaną przez p. Sonię Gącik, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Zbigniewa Sąsiadka. <br.

Do konkursu dopuszczono, jako spełniające jego warunki 47 projektów spośród 66 złożonych i uznanych jako kompletne. Po pierwszym głosowaniu wyłoniono 31 projektów, które zdecydowano przedstawić na wystawie i wyłonić laureatów spośród tychże. Do ścisłego finału zakwalifikowało się w wyniku głosowania 10 projektów.

Stwierdzono, że konkurs przyniósł oczekiwane rozwiązania i koncepcje, odpowiadając na najważniejsze oczekiwania Zamawiającego, prezentując ciekawe i atrakcyjne propozycje projektowe. Stwierdzono tu dużą elastyczność w podejściu do założeń formalnych konkursu, z drugiej zaś strony duży rygoryzm rozwiązań projektowych jako odpowiedź dla zastanego kontekstu urbanistycznego przyległych terenów, a zarazem potrzebę .

WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ OGLĄDAĆ MOŻNA W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA KNUROWA PRZY UL. DR FLORIANA OGANA

Wiadomość utworzona: 23 maja 2013 12:14, autor: Agata Twardoch
Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2013 12:21, wykonana przez: Agata Twardoch
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Nagrody