Wydział Architektury posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. Obecnie nie są prowadzone na Wydziale studia doktoranckie, ale istnieje możliwość przygotowania doktoratu indywidualnie, pod opieką promotorów – pracowników Wydziału ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, lub tytułem naukowym profesora. Osoby zainteresowane otwarciem przewodu doktorskiego powinny skontaktować się indywidualnie z potencjalnymi promotorami. W sprawach procedur i opłat proszę kontaktować się z dziekanatem( tel.32 237 13 89)

 

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego:

 

1. Podanie do Dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego

2. Życiorys (cv)

3. Ksero lub Odpis dyplomu ukończenia studiów

4. Kwestionariusz osobowy wg wzoru 5. Wykaz dorobku naukowego i zawodowego (konieczna jest co najmniej jedna publikacja naukowa, punktowana zgodnie z art.11.2 Ustawy z dnia 14 marca 203 r. o stopniach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) 6. Opinia opiekuna naukowego

7. Konspekt pracy doktorskiej

8. Oświadczenie, że przewód doktorski nie był wszczęty na innej uczelni.

 

Po złożeniu dokumentów wymagana jest prezentacja konspektu pracy doktorskiej na Komisji Nauki Wydziału Architektury.

 

Istnieje możliwość ubiegania się o granty na badania związane z pracą doktorską, m.in. konkursy „Etiuda” i „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, lub program „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wnioski składane jeszcze podczas studiów)

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/

 

Od 2004 r. cyklicznie odbywa się zainicjowana przez nasz wydział Konferencja Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA). Jej celem jest przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów  - słuchaczy studiów doktoranckich kierunku architektura i urbanistyka w Polsce. Ponadto spotkanie to ma na celu integracje środowiska naukowego. Trzecim motywem spotkania w gronie polskich badaczy architektury i urbanistyki jest umożliwienie tworzenia międzywydziałowych zespołów badawczych. Idea Konferencji KDWA powstała na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w 2004 r. Inicjatorem KDWA był prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, a opiekunami naukowymi m.in. profesorowie: Teresa Bardzińska-Bonenberg,  Sławomir Gzell, Zbigniew Kamiński, Ewa Kuryłowicz, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Zbigniew Zuziak. W dyskusji z uczestnikami konferencji brali udział m.in. architekci: Stanisław Niemczyk, Robert Konieczny, Łukasz Zagała, Andrzej Duda, Tomasz Konior. Poprzednie edycje edycję odbywały się w Gliwicach i w Szczyrku, a ostatnia (2017) w Gdańsku, zorganizowana we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej.

Recenzje i streszczenia

mgr inż. arch. Maciej Bartos streszczenie  Streszczenie_M_Bartos
mgr inż. arch. Maciej Bartos recenzja      recenzja_M_Bartos_L
mgr inż. arch. Maciej Bartos recenzja    recenzja_M_Bartos
mgr.inz.arch. Maciej Bartos obrona   Zaproszenie na obronę 

mgr inż. arch. Andrzej Duda streszczenie Streszczenie 
mgr inż. arch. Andrzej Duda recenzja  Recenzja_A_Duda_M.B.pdf
mgr inż. arch. Andrzej Duda recenzja  Recenzja _A_Duda_E.R.pdf

mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek Streszczenie polskie
mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek Streszczenie angielskie
mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek recenzja prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
mgr inż. arch. Aleksandry Piszczek recenzja dr hab. inż. arch. Rafał Blazy
 

mgr inż. arch.  Marta Promińska Streszczenie polskie
mgr inż. arch.  Marta Promińska Streszczenie angielskie
mgr inż. arch.  Marta Promińska recenzja dr hab. inż. arch. Anna Bać, prof.
mgr inż. arch.  Marta Promińska recenzja dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP 

mgr inż. arch. Karolina Szaton Streszczenie polskie
mgr inż. arch. Karolina Szaton Streszczenie angielskie
mgr inż. arch. Karolina Szaton recenzja dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk prof. PK
mgr inż. arch. Karolina Szaton recenzja dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski prof. PŁ 

mgr inż. arch. Jacek Kamiński Streszczenie polskie
mgr inż. arch. Jacek Kamiński Streszczenie angielskie
mgr inż. arch. Jacek Kamiński Recenzja - prof. A. Kadłuczka.pdf
mgr inż. arch. Jacek Kamiński Recenzja-dr hab. inż. arch. G. Kodym-Kozaczek.pdf

Ogłoszenie o obronie mgr inż. arch. Jacek Kamiński

 

 

Informacja o uczestnictwie w trybie zdalnym  

 

 

Wykaz otwartych przewodów doktorskich - do pobrania

Wykaz otwartych przewodów doktorskich osób spoza Wydziału - do pobrania

 

Wykaz obronionych doktoratów - do pobrania

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Doktoraty i otwarte przewody