Kierunki badań

Problematyka rozwoju żrównoważonego w urbanistyce i architekturze

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Rozwój metropolitalny

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Kształtowanie przestrzeni mieszkaniowych i publicznych

Estetyka środowiskowa

Metodologia badań naukowych w architekturze

Teoria architektury i projektowania

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Budynek inteligentny i energooszczędny
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kierunki badań