To międzynarodowy projekt poświęcony tematyce analiz przestrzeni otwartych, w tym także publicznych w europejskich miastach średniej wielkości. Celem projektu jest opracowanie koncepcji indywidualnych i nowatorskich analiz przestrzeni z wykorzystaniem mapowania oraz obrysowywania, tak by były przydatne w e-learningu. Projekt zakłada realizację platformy e-learningowej na której m.in. przedstawione będą analizy Bolonii wykonane pilotażowo przez partnerów wraz ze studentami.
W projekcie o wartości ok 436960 Euro,  liderem jest  Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, a partnerami są 
Rheinisch-WestfaelischeTechnische Hochschule Aachen
Universita degli studi di Parma
Ecolenationalesupérieured'architecture de Normandie
oraz Politechnika Śląska, Wydział Architektury (z budzetem ok 45 tys. Euro).
Projekt finansowany jest z Unii Europejskiej jako edukacyjny pakiet Erasmus Key Action 2. Projekt będzie realizowany w czasie 09.2018 do 07.2021. W ramach grantu przewidziane są spotkania i szkolenia, a także warsztaty z udziałem studentów.

Ze strony Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w projekcie merytoryczny udział biorą:
Dr inż. arch. Tomasz Bradecki (kierownik projektu)
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka
Dr hab. inż. arch. Michał Stangel
Dr inż. arch. Agata Twardoch
Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Podsumowaniem projektu ma być platforma online oraz wspólna publikacja. Projekt wspierają: TUP oraz PLGBC.


 https://www.architekturaibiznes.pl/studenci-politechniki-slaskiej-na-warsztatach-we-wloszech,2955.html  

https://www.architekturaibiznes.pl/zip-district-dzielnica-projektu-studentow-politechniki-slaskiej,2973.html

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ARCHEA