Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Informacje o systemie

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej i jest wdrażany od roku akademickiego 2008/2009.

Cele Systemu:

  • określenie zasad zapewniających jakość kształcenia,
  • monitorowanie i ocenę jakości kształcenia,
  • podejmowanie działań doskonalących,
  • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
  • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
  • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.

 

Podstawa prawna systemu zapewnienia jakości kształcenia
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
Uchwała Senatu Nr XXVII/188/07/08 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
Uchwała Rady Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Zarządzenie nr 14/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Uczelniana księga jakości kształcenia 

WYDZIAŁOWA KOMISJA
ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK)

 
Przewodnicząca:
dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko, prof. PŚ

(Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia)

Członkowie:
RAr-1: dr inż. arch. Marek Janik,

RAr-2: dr hab. inż. arch. Joanna Serdyńska

RAr-3: dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska – Augustin,

RAr-4: dr inż. arch. Katarzyna Rosłon,


         

oraz przedstawiciele studentów  (
wybieranych na jeden rok akademicki)

- Jadwiga Małecka (Ar) 
- Paulina Odlanicka-Poczobutt (AW)


Wydziałowi Audytorzy SZJK:
- dr inż. arch. Justyna Swoszowska 
(Audytor wiodący),
- dr hab. inż. arch. Krzysztof Kafka, prof. PŚ
- dr hab. inż. arch. Beata Komar, prof. PŚ

- dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz, prof. PŚ
- dr hab. inż. arch. Krzysztof Gerlic.

 

 
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wydziałowy SZJK