Szanowni Państwo,


Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wznawiamy realizację projektu POWER UMO DWA-Dziecięca
Wszechnica Architektury, przerwaną w połowie marca ze względu na pandemię COVID-19. Prowadzimy
obecnie nabór dodatkowy na zajęcia w ostatnim już CYKL-u 6: KREATYWNI TWÓRCY / W POSZUKIWANIU
SKARBÓW ARCHITEKTURY ZIEMI ŚLĄSKIEJ. Proponujemy dzieciom udział w zajęciach realizowanych online.
Przypominamy: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym. Projekt realizowany jest na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w latach
2018-2020. Kierownik projektu: dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, Kierownik Katedry
Projektowania Architektury Użyteczności Publicznej i Mieszkaniowej RAr-2. Projekt skierowany jest do
uczniów i uczennic klas IV-VIII ze szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego zainteresowanych
poszerzaniem wiedzy z zakresu podstawowej edukacji architektonicznej. Realizowany jest z zachowaniem
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także
z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami
wspólnotowymi.
Organizacja zajęć on-line: Przed każdymi zajęciami uczestnicy otrzymają przesyłkę kurierską z materiałami
plastycznymi i modelarskimi oraz zestawem klocków architektonicznych, z których będą wykonywać w
swoich domach modele. Przesyłka jest bezzwrotna dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Zajęcia będą
odbywały się on-line za pośrednictwem platformy https://zoom.us/ link do spotkania zostanie wysłany
wcześniej drogą elektroniczną. Połączyć się można za pomocą komputera lub telefonu komórkowego.
Zajęcia każdej grupy 8-o osobowej będzie prowadził na platformie zoom jeden z opiekunów. Z myślą
o uatrakcyjnieniu zajęć i rozwijaniu kompetencji cyfrowych planujemy zakup dla dzieci tabletów graficznych
do zajęć on-line, które będzie można wypożyczyć na Politechnice. W ramach ćwiczenia W POSZUKIWANIU
SKARBÓW ARCHITEKTURY ZIEMI ŚLĄSKIEJ przewidziano spacer wirtualny śladami śląskiego dziedzictwa
przemysłowego. Zajęcia będą odbywały się w soboty. Czas trwania jednych zajęć 6h, z przerwami
regeneracyjnymi. Dokładny harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Realizacja zajęć
od października do grudnia 2020.
Szczegółowe informacje na stronie projektu: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Strony/dwa.aspx
Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o kontakt:
power.umo.dwa@polsl.pl lub umo.dwa@polsl.pl

Z poważaniem:

Zespół POWER UMO DWA-Dziecięca Wszechnica Architektury


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DWA