PRZENIESIENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI NA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ


Zasady i warunki przeniesień studentów z innych uczelni na Wydział Architektury określa § 11 Regulaminu Studiów Politechniki Śląskiej.

Do podania o przeniesienie student zobowiązany jest dołączyć: − indeks/wyciąg z ocen dokumentujący dotychczasowy przebieg studiów na uczelni opuszczanej,
− efekty kształcenia dla odpowiedniego poziomu kształcenia i kierunku studiów prowadzonych przez wydział opuszczany,
− karty przedmiotów dotychczas zaliczonych przez studenta,
− potwierdzenie, że student przystąpił do sprawdzianu z predyspozycji architektonicznych
w ramach procesu rekrutacyjnego na wydział/uczelnię, którą opuszcza.

W roku akademickim 2020/2021 podanie wraz z kompletem dokumentów dla przeniesień na semestr letni należy składać do 8 lutego 2021.


Decyzję o przeniesieniu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich wydziału przyjmującego.

REAKTYWACJA


W celu wznowienia studiów na Wydziale Architektury należy, przed rozpoczęciem semestru
w ściśle określonych terminach, złożyć podanie o reaktywację:

− studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 muszą złożyć podanie o reaktywację w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2020;

− studenci, którzy zamierzają wznowić studia na semestrze letnim roku akademickim 2020/2021 muszą złożyć podanie o reaktywację w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2021 roku.

Do podania o reaktywację należy dołączyć dowód wpłaty za powtarzane przedmioty.


Podanie o wznowienie studiów na semestrze dyplomowym musi zawierać adnotację promotora pracy dyplomowej o możliwości dalszego jej prowadzenia
w danym roku akademickim.


UWAGA:
Powyższe terminy obowiązują również studentów wznawiających studia na obronę pracy dyplomowej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
przeniesienie_reaktywacja