GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Trwają zapisy na studia podyplomowe „Gospodarka Przestrzenna”. Podobnie jak w roku ubiegłym, studia zostały zorganizowane wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia podzielone zostały na pięć bloków tematycznych:

1. teoria gospodarki przestrzennej,
2. uwarunkowania gospodarki przestrzennej,
3. planowanie strategiczne,
4. planowanie normatywne,
5. planowanie operacyjne.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym, co drugi weekend. Miejskiem organizacji zajęć będzie budynek Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, częściowo – budynek Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Program obejmuje łącznie 145 godzin wykładowych (30 punktów ECTS), realizowanych w ciągu dwóch semestrów.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 roku, a zakończą w czerwcu następnego roku.
Całkowity koszt uczestnictwa w studiach to 4250 zł.

Wykłady prowadzone będą przez pracowników dydaktycznych obydwu wydziałów, a także osoby niezatrudnione na stanowiskach dydaktycznych. W szczególności zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie praktyczne w zakresie planowania przestrzennego i szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych na kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, geografia, studia regionalne i gospodarka przestrzenna lub innych kierunków pokrewnych. Studia skierowane są do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, w tym absolwentów studiów magisterskich, pracowników biur projektowych, planistycznych oraz pracowników Urzędów Gminnych, Miejskich a także osób chcąc podjąć własną praktykę w zakresie planowania przestrzennego.

Chętnie udzielamy wszelkich informacji telefonicznie w sekretariacie
Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej: 32-237-15-04, lub mailowo pod adresem beata.janiga-kowalczyk@polsl.pl

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu na stronie internetowej Politechniki Śląskiej https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/rar4.aspx

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
GOSPODARKA_PRZESTZRENNA