KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA NA KIERUNEK ARCHITEKTURA

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia realizowany w roku akademickim 2019/2020 stanowi dwudziestą piątą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego.

Kurs przygotowawczy zwany dalej Kursem organizuje i prowadzi Dziekanat Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zajęcia dydaktyczne w ramach Kursu prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału przez architektów z doświadczeniem naukowym i dydaktycznym. Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających studiować architekturę. Uczestnictwo w Kursie jest odpłatne. Celem i zadaniem Kursu jest właściwe i wszechstronne przygotowanie kandydatów do studiów architektonicznych, odpowiadające m.in. wymaganiom egzaminu wstępnego (sprawdzianu z uzdolnień architektonicznych).

Opiekę nad kursem sprawuje pełnomocnik Dziekana Wydziału dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. nzw. w Pol. Śl.. Obsługą administracyjną kursu zajmuje się inż. Beata Janiga – Kowalczyk, tel. 505 853 187, e-mail: beata.janiga-kowalczyk@polsl.pl

Kurs będzie trwał od października tego roku do czerwca następnego roku.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00.
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:
semestr I – 1050 zł
semestr II – 1050 zł
Zapisy na kurs możliwe na zebraniu organizacyjnym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|

ZEBRANIE  ORGANIZACYJNE  KURSU  PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA odbędzie się
 05 PAŹDZIERNIKA 2019 r. godz.10.00  
na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7 OTWARTE STUDIUM RYSUNKU I MALARSTWA dla dzieci i młodzieży, która chciałaby odkryć i rozwijać swoje zdolności plastyczne.http://aw-kursy.polsl.pl/indexx.html 

 

 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz realizowany w roku akademickim 2020/2021


Kurs stanowi trzynastą edycję tego programu przygotowań do egzaminu wstępnego. Zajęcia prowadzone w ramach Kursu obejmują zasadniczo dwa kierunki przygotowań. Dotyczą one zadań rysunkowo – malarskich, które mają wykształcić u kandydatów umiejętność obserwacji i komponowania na płaszczyźnie oraz wyczucia właściwych proporcji i skali, jak również ćwiczeń projektowych odwołujących się do działań
w obrębie szeroko rozumianej problematyki przestrzeni zamkniętej. Całościowo opracowany cykl zajęć ma na celu przygotowanie kandydatów do dwu etapowego egzaminu z predyspozycji plastycznych, w tym również do skompletowania teczki z pracami. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału Architektury przez doświadczonych pracowników wydziału o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych.

Zapraszamy na stronę internetową kursu http://aw-kursy.polsl.pl/

 

Opiekę nad kursem sprawuje dr inż. arch. Joanna Zabawa-Krzypkowska.

 

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się mgr inż. Alina Soroka-Kalnik,


tel.: 668142675,
alina.soroka-kalnik@polsl.pl

Czas trwania kursu: od października 2020 roku do czerwca kolejnego roku.
Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.00
Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi:
semestr I – 1050 zł
semestr II – 1050 zł

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ  ODBĘDZIE SIĘ   
 03 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 10:00 
na Wydziale Architektury, ul. Akademicka 7
na spotkaniu będzie można zapisać się na kurs

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
kursy