STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) – KARTY PRZEDMIOTÓW DLA CYKLU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
 
SEMESTR 1
PROJ. ARCHITEKTONICZNE WIELOFUNKCYJNYCH ZESPOŁÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, pobierz .pdf
MODUŁ A/1Z: PROJ. ARCHITEKTONICZNE WIELOFUNKCYJNYCH ZESPOŁÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  (PROJEKTOWANIE TYPOLOGICZNE), pobierz .pdf
MODUŁ B/1Z: PROJ.ARCHITEKTONICZNE WIELOFUNKCYJNYCH ZESPOŁÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (PROJEKTOWANIE  KONCEPTUALNE), pobierz .pdf
REWITALIZACJA I REWALORYZACJA URBANISTYCZNA, pobierz .pdf
Moduł A/1Z: REWITALIZACJA I REWALORYZACJA: PRZEKSZTAŁCENIA ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH, pobierz .pdf
Moduł B/1Z: REWITALIZACJA I REWALORYZACJA: KSZTAŁTOWANIE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH, pobierz .pdf
JĘZYK OBCY
WYKŁAD OBIERALNY*


SEMESTR 2
PROJEKTOWANIE KONSERWATORSKIE, pobierz .pdf
Moduł A/2Z: PROJEKTOWANIE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM, pobierz .pdf
Moduł B/2Z: ADAPTACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, pobierz .pdf
PLANOWANIE MIEJSCOWE, pobierz .pdf
JĘZYK OBCY
WYKŁAD OBIERALNY*


SEMESTR 3
Moduł 3Z: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE (Przemysł), pobierz .pdf
NOWE TECHNOLOGIE I METODY PROJEKTOWANIA W ARCHITEKTURZE, pobierz .pdf
PLANOWANIE REGIONALNE, pobierz .pdf
INTELLIGENT BUILDING, pobierz .pdf
SEMINARIUM OBIERALNE*


SEMESTR 4
PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA, pobierz .pdf
SEMINARIUM DYPLOMOWE, pobierz .pdf
WYCHOWANIE FIZYCZNE, pobierz .pdf
METODOLOGIA PRACY NAUKOWEJ, pobierz .pdf
WYKONYWANIE ZAWODU ARCHITEKTA, pobierz .pdf
5__SPATIAL PLANNING, pobierz .pdf

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
studia stacjonarne II st zaoczne karty przedmiotów 2019_20