Strategia rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026

 

 

 

Pełny tekst "Strategii Rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026" 

Strategia rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020 została opracowana na podstawie Strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020, przyjętej uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 19 grudnia 2016 roku, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Strategicznego.

Pełny tekst "Strategii rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej na lata 2016-2020"

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strategia Wydziału