UWAGA STRONA NIEAKTUALNA

Aktualna wersja https://www.polsl.pl/rar/praca-dyplomowa-magisterska/

 

 

Lista promotorów prac dyplomowych magisterskich, pobierz .pdf


WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

UWAGA - zmiana w procesie dyplomowania

INSTRUKCJA dla autora pracy - aplikacja ADP, pobierz .pdf

LINK DO STRONY SYSTEMU Archiwum Prac Dyplomowych  (ADP)

Dodatkowe informacje dotyczące terminarza procedowania pracy dyplomowej zostaną udostępnione pod koniec stycznia 2021 r.

 

Praca dyplomowa magisterska (procedura P-AR-1), pobierz .pdf

- Karta Pracy Dyplomowej Magisterskiej (załącznik Z1-P-AR-1), pobierz .pdf, .doc

- Forma pracy dyplomowej magisterskiej (instrukcja I1-P-AR-1), pobierz .pdf

- Strona tytułowa pracy magisterskiej (załącznik Z1-I1-P-AR-1), pobierz .doc, .pdf

- Wystawa prac dyplomowych (instrukcja I2-P-AR-1), pobierz .pdf

- Szablon slajdów do galerii WA, (archiwum zawiera pliki przykładowe, szablon pliku *.svg
oraz czcionki potrzebne do edycji przygotowywanych grafik), pobierz .zip

Wzór strony tytułowej prezentacji:Adres e-mail do przesyłania prac dyplomowych oraz slajdów do galerii WA
zgodnie z instrukcją I2-P-AR-1: michal.sitek@polsl.pl


Egzamin dyplomowy magisterski (procedura P-AR-2), pobierz.pdf

Egzamin dyplomowy magisterski w trybie zdalnym (Instrukcja I1-P-AR-2), pobierz .pdf

- Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (załącznik Z1-P-AR-2), pobierz .doc ,pdf

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (załącznik Z2-P-AR-2),
pobierz.doc ,pdf

- Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej (załącznik Z3-P-AR-2), pobierz.doc, pdf

- Oświadczenie studenta - egzamin zdalny (załącznik do zarządzenia nr 200/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2020 r.), pobierz .doc, .pdf


- Prośba o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu, pobierz .doc,  .pdf

- Prośba o sporządzenie i wydanie suplementu, pobierz .doc  .pdf

- Informacja do suplementu, pobierz .doc, .pdf


Pytania dyplomowe

KIERUNEK ARCHITEKTURA
Zagadnienia ogólne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_1_Projektowanie urbanistyczne
i planowanie przestrzenne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_2_Projektowanie architektoniczne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_3_Projektowanie konserwatorskie i historia architektury, pobierz .pdf

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Zagadnienia ogólne, pobierz .pdf

Zagadnienia tematyczne_4_Projektowanie architektoniczne wnętrz, pobierz .pdf


Master's diploma exam

FIELD OF STUDY: ARCHITECTURE
General issues, download .pdf

Thematic issues_1: Urban design and spatial planning, download .pdf

Thematic issues_2: Architectural design, download .pdf

Thematic issues_3: Conservation design and history of architecture, download.pdf


UWAGI:
 

1.  Wszelkie istotne sprawy, nie objęte niniejszą procedurą rozstrzyga Dziekan.

2. Obsługa spraw związanych z dyplomami:

      Pani Sylwia Wanat, pokój 112, nr tel. 237-12-07.

3. W związku z obowiązującym  na Uczelni Systemem AntyPlagiat.pl (ASAP) informujemy że elektroniczny zapis tekstu pracy dyplomowej nie może różnić się od wydruku złożonego w Dziekanacie, co dyplomant potwierdza podpisując oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy.

4. Zdjęcia do dyplomu:
Zdjęcia do dyplomu powinny spełniać następujące wymagania: wymiary 45 mm x 65 mm (4 sztuki), aktualne i identyczne fotografie (niepodpisane na odwrocie) powinny być wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą.

5. Część tekstowa pracy dyplomowej magisterskiej:
Należy ją składać w miękkiej oprawie dwustronnie drukowaną.

6. Odpis dyplomu w języku obcym:
Osoby zainteresowane odpisem w języku obcym proszone są o złożenie wniosku o odpis dyplomu i wniosku o odpis suplementu w języku angielskim (z przetłumaczonym tematem pracy dyplomowej). Do wniosku należy dołączyć dodatkowe zdjęcie (identyczne jak złożone wcześniej do dyplomu) wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty w wysokości 40 zł.

7. Karta obiegowa:
W Module Studenta SOTS istnieje możliwość samodzielnego wydruku karty obiegowej,  można ją również pobrać  w Biurze Obsługi Studentów. Wypełnioną Kartę Obiegową należy złożyć w Biurze (pok. 112) do tygodnia po obronie.

   8. Odbiór dyplomu:

Dyplom można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Studentów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Na termin odbioru należy umówić się telefonicznie bądź mailowo.

Ponadto na Wydziale organizowane jest uroczyste wręczenie dyplomów ( we wrześniu odbierają dyplomy absolwenci I stopnia, w grudniu absolwenci II stopnia).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dyplom magisterski