UWAGA STRONA NIEAKTUALNA

 Aktualna wersja https://www.polsl.pl/rar/projekt-inzynierski/

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Procedury Wydziałowe - PROJEKT INŻYNIERSKIProcedura P-AR-6-1 Projekt inżynierski, pobierz .pdf
Instrukcja I1-AR-6-1-2 Zasady oceny projektów inżynierskich na studiach I stopnia kierunku Architektura oraz prac licencjackich na studiach I stopnia kierunku architektura Wnętrz. Zasady organizacji egzaminu inżynierskiego oraz licencjackiego w trybie zdalnym,  pobierz .pdf


Załączniki:
- Z1-P-AR-6-1 Strona tytułowa, pobierz .doc, .pdf
- Z2-P-AR-6-1 Ocena prowadzącego projekt inżynierski., pobierz .doc, .pdf
- Z3-P-AR-6-1 Recenzja projektu inżynierskiego, pobierz.doc,.pdf
- Z4-P-AR-6-1 Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu projektu inżynierskiego, pobierz .doc, pdf
- Z5-P-AR-6-1 Oświadczenie o udostępnieniu pracy, pobierz .doc, .pdf 

- Informacje do suplementu, pobierz .doc

- Prośba o sporządzenie i wydanie odpisu dyplomu, pobierz.doc

- Prośba o sporządzenie i wydanie suplementu, pobierz .doc

UWAGI:

1. Wszelkie istotne sprawy, nie objęte niniejszą procedurą rozstrzyga Dziekan.

2. Obsługą spraw związanych z pracami inżynierskimi:
Zajmują się sekretariaty katedr lub Pani Sylwia Wanat , pokój 112, nr tel. 237-12-07.

3. Zdjęcia do dyplomu
Zdjęcia do dyplomu powinny spełniać następujące wymagania: wymiary 45 mm x 65 mm (4 sztuki), aktualne i identyczne fotografie (niepodpisane na odwrocie) powinny być wykonane estetycznie, przez fotografa, na odpowiednim papierze, z zachowaniem zasad i powagi dokumentu, którego dotyczą (Zarządzenie nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27.10.2017 r.).
 

4. Karta obiegowa:
W Module Studenta SOTS uruchomiona została możliwość druku karty obiegowej. Samodzielny wydruk karty obiegowej przez studenta jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów. Osoba, która zgadza się na udział w badaniach losów zawodowych proszona jest o dostarczenie do Dziekanatu wypełnionej karty obiegowej i formularza zgody na badanie. Studenci, którzy nie wyrażą zgody na udział w badaniu losów zawodowych proszeni są o zgłoszenie się po kartę obiegową w Dziekanacie.

5. Odbiór dyplomu
Dyplomy są wydawane podczas uroczystości wręczenia dyplomów tj. we wrześniu odbierają dyplomy absolwenci I stopnia, w grudniu absolwenci II stopnia.
W przypadku nieobecności na uroczystym wręczeniu, dyplom odbiera się osobiście w Dziekanacie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym terminu odbioru

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
P-RAr-6-1 Projekt inżynierski