UWAGA STRONA NIEAKTUALNA

 

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załączniki do procedur uczelnianych - DLA PRACOWNIKÓW

 


 Wydziałowy wykaz nadzorowanych zapisów SZJK, pobierz .pdf.

KALENDARZ DZIAŁAŃ W SZJK, pobierz .pdf


 

Katalog ocen końcowych - okładka, pobierz.pdf a4, .word a4
Katalog ocen końcowych - tabela, pobierz .pdf a4, .word a4

Katalog ocen cząstkowych, pobierz .pdf a4, .word a4

Katalog ocen końcowych i cząstkowych, pobierz .excel

Karta ewidencji zastępstw, pobierz .pdf .doc

Protokół oceny praktyki zawodowej, pobierz .pdf


UCZELNIANA KSIĘGA JAKOSCI KSZTAŁCENIA .pdf

Wybrane procedury uczelniane:

Procedura PU5 - Działania doskonalące, pobierz .pdf
- Z1-PU5 Karta działań doskonalących, pobierz .doc

Procedura PU6Etyka studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia dydaktyczne, pobierz .pdf

Procedura PU7 – Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne, pobierz .pdf 
Z1-PU7 Karta przedmiotu, pobierz .doc
- Karta przedmiotu (ang) .doc
- Z2-PU7 Karta modułu/przedmiotu – dla studiów podyplomowych, pobierz  .doc


Procedura PU11 - Ocena i monitorowanie efektów kształcenia, pobierz .pdf
- Z1 - PU11 Karta doskonalenia przedmiotu/modułu, pobierz .doc
- Z2 - PU11 Plan doskonalenia programów kształcenia, pobierz .doc


Wybrane instrukcje pomocnicze dla systemu USOS:

Proces dyplomowania:

- dla promotora pracy, pobierz .pdf

- dla recenzenta pracy, pobierz .pdf

- procedura dyplomowania, pobierz .pdf - NOWY DOKUMENT

Sylabusy w systemie USOS:

- instrukcja, pobierz .pdf

- przykładowa karta, pobierz .pdf

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dla pracowników