UWAGA STRONA NIEAKTUALNA

 Aktualna wersja  https://www.polsl.pl/rar/studencka-praktyka-zawodowa/

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Procedury Wydziałowe - STUDENCKA PRAKTYKA ZAWODOWA

 

Procedura P-AR-4-1 Studencka praktyka zawodowa na kierunku Architektura, pobierz.pdf

Procedura P-AR-4-2 Studencka praktyka zawodowa na kierunku Architektura Wnętrz, pobierz.pdf

Instrukcja I1-AR-4-1 Przebieg zaliczenia praktyk zawodowych na kierunku Architektura w trybie zdalnym, pobierz .pdf
Instrukcja I1-AR-4-2 Przebieg zaliczenia praktyk zawodowych na kierunku Architektura Wnętrz w trybie zdalnym, pobierz .pdf

UWAGA!! umowa o organizację praktyki powinna zostać zawarta z zakładem pracy przed rozpoczęciem praktyki i przedłożona Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich p. dr inż. arch Joannie Biedrońskiej. 


Załączniki:

PRAKTYKA KRAJOWA:
- Umowa praktyki (praktyka bezpłatna), pobierz
.doc., .pdf
- Porozumienie w sprawie typu umowy, pobierz.doc., .pdf
- Potwierdzenie odbycia praktyki i ocena stażu  .doc, .pdf
- Z1-P-AR-4 Program praktyki, pobierz .doc , .pdf

PRAKTYKA ZAGRANICZNA:
- Att. no. 5 - Umowa praktyki w języku angielskim, pobierz
.doc , .pdf
- Z2-P-AR-4 Training Agreement, pobierz .doc, .pdf

- Z3-P-AR-4 Ex Post , pobierz .doc, .pdf

- Z4-P-RAR-4 Evaluation Form, pobierz .doc , .pdf

Oświadczenie o udostępnieniu pracy, pobierz.doc, .pdfPROTOKÓŁ OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ, pobierz .doc , .pdf
UCZELNIANY REGULAMIN PRAKTYK, pobierz .pdf

 
 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Praktyki studenckie