24 czerwca 2020
Grant na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym

Pani dr Magdalena Skonieczna otrzymała grant w ramach programu Inicjatywa Doskonałości  - Uczelnia Badawcza dla pracowników i doktorantów planujących prowadzenie badań naukowych w priorytetowym obszarze badawczym Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna.
Gratulujemy!
Przyznany grant:
Zintegrowane badania w oparciu o platformę ekspresyjno-proteomiczną dla oceny ryzyka infekcji SARS-CoV-2 pacjentów z chorobami niezakaźnymi układu pokarmowego.
 
 „Światowa pandemia Covid-19 niesie dodatkowe zagrożenie wobec części populacji, która w momencie infekcji wykazuje objawy innych chorób, zespołów metabolicznych, w tym epidemii otyłości. Postępowanie z pacjentami z otyłością na oddziałach intensywnej terapii stanowi wyzwanie dla pracowników służby zdrowia, dlatego mając na uwadze zasób danych diagnostycznych, generowanych w czasie rutynowych badań laboratoryjnych, proponujemy stworzenie uniwersalnej platformy ekspresyjno-proteomicznej, na podstawie której wybrany zostanie panel markerów molekularnych (cytokin, adipokin) oceniających predyspozycję pacjentów z otyłością do łagodnego lub ostrego przebiegu infekcji wirusowej. Zaproponowane badania in vitro na ludzkich liniach komórkowych pozwolą na ocenę pierwszej fazy infekcji SARS-CoV-2 w tkankach o podwyższonej ekspresji specyficznego receptora - ACE2, głównie w tkance tłuszczowej. Badania na poziomie komórkowym pozwolą na nowatorską walidację klinicznego profilu rozprzestrzeniania się wirusa w populacji osób otyłych i cierpiących na niezakaźne choroby układu pokarmowego (non-communicable diseases; NCDs).”

Wiadomość utworzona: 24 czerwca 2020 08:41, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2020 08:48, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki