25 czerwca 2020
Granty i stypendia w programach projakościowych na wsparcie rozwoju naukowego

Na podstawie złożonych wniosków oraz rekomendacji Komisji ds. Nagród i Programów Projakościowych JM Rektor przyznał granty i stypendia w następujących programach projakościowych dla poniżej wymienionych osób z
Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki:
1. Konkurs projakościowy na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza,
dr inż. Szymon Ogonowski „Sterowanie półaktywnym zawieszeniem przesiewacza wibracyjnego”
dr Magdalena Skonieczna „Zintegrowane badania w oparciu o platformę ekspresyjno-proteomiczną dla oceny ryzyka infekcji SARS-CoV-2 pacjentów z chorobami niezakaźnymi układu pokarmowego.
2. Konkurs projakościowy na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza,
mgr inż. Dariusz Marek (doktorant)  „ Deep Learning w ocenie charakterystyk ruchu sieciowego”
dr inż. Piotr Krauze „Pomiary i modelowanie zawieszenia przesiewacza”
Gratulujemy!

Wiadomość utworzona: 25 czerwca 2020 14:41, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2020 14:50, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki