23 października 2020
Konferencje w trybie zdalnym na temat Priorytetowych Obszarów Badawczych

Zapraszamy na zdalne konferencje poświęcone osobno każdemu z POB. Nazwiska Koordynatorów Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz terminy konferencji:

• POB1 – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna: prof. Joanna Polańska, 5 listopada;
• POB2 – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: prof. Paweł Kasprowski, 28 października;
• POB3 – Materiały przyszłości: prof. Przemysław Data, 3 listopada;
• POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości: prof. Grzegorz Sierpiński, 4 listopada;
• POB5 – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0: prof. Anna Timofiejczuk, 29 października;
• POB6 – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka: prof. Sebastian Werle, 27 października.
Konferencje rozpoczną się o godz. 14:00 w podanych wyżej terminach.

KONTAKTY w sprawie zgłoszenia udziału w poszczególnych konferencjach:
• Konferencja dot. POB1 – kontakt: POB1@polsl.pl
• Konferencja dot. POB2 – kontakt: POB2@polsl.pl
• Konferencja dot. POB3 – kontakt: POB3@polsl.pl
• Konferencje dot. POB4 – kontakt: POB4@polsl.pl 
• Konferencja dot. POB5 – kontakt: POB5@polsl.pl
• Konferencja dot. POB6 – kontakt: POB6@polsl.pl
 
Dane do logowania na konferencje w komunikatorze Zoom, w kolejności ich terminów. W każdej konferencji będzie mogło wziąć udział nawet 1000 osób.
 
POB6
Politechnika Śląska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: POB6 – Konferencja – Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka
Time: Oct 27, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97468800846?pwd=Y05VM05uOUdBeTJsOXBVaGhNeWJtZz09
Meeting ID: 974 6880 0846
Passcode: 177193
 
POB2
Politechnika Śląska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: POB2 – Konferencja – Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
Time: Oct 28, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95330662221?pwd=ZVN1eG83d0h6QUhtb3lGUnFVcVBZdz09
Meeting ID: 953 3066 2221
Passcode: 123508
 
POB5
Politechnika Śląska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: POB5 – Konferencja – Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
Time: Oct 29, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98476217251?pwd=NEc5TTZCVFB2VmprcmFsaFhBNjJaZz09
Meeting ID: 984 7621 7251
Passcode: 648534
 
POB3
Politechnika Śląska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: POB3 – Konferencja – Materiały przyszłości
Time: Nov 3, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92962890667?pwd=NGdwa240L0ZURDd5Qkp0WWZkaENwdz09
Meeting ID: 929 6289 0667
Passcode: 460432
 
POB4
Politechnika Śląska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: POB4 – Konferencja – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości
Time: Nov 4, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97264257252?pwd=V0srejlpRjBhZnI2Z05zM3NYc0Vsdz09
Meeting ID: 972 6425 7252
Passcode: 914768
 
POB1
Politechnika Śląska is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: POB1 – Konferencja – Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna
Time: Nov 5, 2020 02:00 PM Warsaw
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95845132264?pwd=QTd5MW43Q25zNHRzOVNFOUtnT2dTdz09
Meeting ID: 958 4513 2264
Passcode: 395702
 
W programie każdej z konferencji:
- omówienie zakresu POB,
- prezentacja dotycząca wszystkich zidentyfikowanych podobszarów merytorycznych danego POB,
- otwarta dyskusja z uczestnikami konferencji z grona Wspólnoty Uczelni oraz współpracujących podmiotów, w szczególności zainteresowanych członków Rady Społecznej oraz Rady Uczelni.
Efektem konferencji będzie m.in.:
- zaktualizowanie zakresu merytorycznego POB (w listopadzie 2020 r.),
- zidentyfikowanie osób oraz grup badawczych,
- zweryfikowanie listy kandydatów na członków międzynarodowego zespołu doradczego ds. POB, reprezentującej zrównoważony udział wszystkich podobszarów,
- opracowanie planu rozwoju POB (w grudniu 2020 r.), a także podjęcie szeregu wspólnych działań o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym umożliwiających dynamiczny rozwój wszystkich podobszarów merytorycznych i stwarzających możliwości rozwoju indywidualnej kariery.
W kwietniu 2021 r. planowane jest zorganizowanie konferencji otwartej dla szeroko reprezentowanego otoczenia społeczno-gospodarczego i partnerów naukowych, z udziałem mediów, w formie hybrydowej lub online w przypadku ograniczeń sanitarnych.
W maju 2021 r. w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej złożone zostaną monografie podsumowujące nasz potencjał w POB, w szczególności osiągnięcia naukowo-badawcze i opracowane technologie. 
Uprzejmie prosimy o aktywny udział, nawet w konferencjach dotyczących kilku POB, włączenie się w dyskusję podczas konferencji, aktywność w ramach POB oraz współpracę z Koordynatorami POB, także w zakresie organizacyjnym, aby zapewnić właściwy przepływ informacji, jak również wykorzystać wszystkie szanse.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wiadomość utworzona: 23 października 2020 13:05, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2020 13:07, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki