24 marca 2021
Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat Przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat został powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na Przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. Składa się z 30 członków, powołanych na okres 5 lat, spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego, do jej zadań należy przede wszystkim opracowanie opinii w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.
Profesor Aleksander Nawrat jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa – jednostki ogólnouczelnianej, której zadaniem jest realizacja projektów badawczych, usługowych i edukacyjnej z dziedziny szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. Poza Politechniką Śląską profesor Aleksander Nawrat  pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Posiada bogate doświadczenie w realizacji prac badawczych oraz projektów komercyjnych, które zdobył kierując ponad dwudziestoma projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi przez Politechnikę Śląską, jak i przez firmy komercyjne.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wiadomość utworzona: 24 marca 2021 10:44, autor: Urszula Jadczak
Ostatnia modyfikacja: 24 marca 2021 21:03, wykonana przez: Urszula Jadczak
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki