Studia doktoranckie (III stopnia)Na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie, stacjonarne oraz niestacjonarne, w dyscyplinach naukowych:
  1. Automatyka i Robotyka,
  2. Elektronika,
  3. Informatyka,
  4. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
Ramowy program studiów doktoranckich Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale AEI Obsługa administracyjna:
  • Izabela Kulczyna, p. 24, tel. 32 237 1520

 

Rekrutacja na studia doktoranckie
Aby starać się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej konieczne jest ukończenie, ze średnią ocen nie niższą niż 4.0, studiów II stopnia (poziom magisterski) na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową, w ramach której kandydat chce podjąć studia doktoranckie.


Szczegółowe zasady rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się wspólnie ze studiami I i II stopnia poprzez stronę internetową Politechniki Śląskiej: http://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Doktoranckie.aspx

Podstawowe dokumenty uczelniane

Strona doktorantów Politechniki Śląskiej
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dla kandydatów - studia doktoranckie