Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki uzyskał dofinansowanie projektu

AIDA - Applied Integrative Data Analysis

 

interdyscyplinarne studia doktoranckie w języku angielskim w zakresie przetwarzania i analizy danych


w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu:  3 979 575,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 3 353 985,81zł

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

 

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

15.03.2019 Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
24.03.2019 Ostateczny termin rejestracji dla kandydatów.
25.03.2019 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
25.03.2019 Rozmowy kwalifikacyjne.
26.03.2019 Ogłoszenie list przyjętych na studia.

informacja o naborze: https://rekrutacja.polsl.pl/rekrutacjauzupelniajacadr/

Rekrutacja do projektu AIDA odbywa się drogą elektroniczną

Platforma rekrutacyjna dla kandydatów z Polski i krajów Unii Europejskiej: https://sorek.polsl.pl/kandydat/

Platforma rekrutacyjna dla kandydatów spoza Unii Europejskiej: https://apply.polsl.pl/en_PL/       https://apply.polsl.pl/applicant/register

Dokumenty aplikacyjne należy składać zgodnie z wykazem dostępnym na stronie:

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/Rekrutacja-doktoranci-2018.aspx

DODATKOWO należy złożyć następujące dokumenty: Deklaracja uczestnictwa  Oświadczenie – dane osobowe

The on-line recruitment process

If you are an EU citizen or you are a Pole's Card holder and you want to study under the same regulations as Polish citizen (for free, but based on grades ranking) you need to apply via the SOREK system: https://sorek.polsl.pl/kandydat/

Otherwise, use this link below or contact the course director via email: Joanna.Polanska@polsl.pl :

https://apply.polsl.pl/en_PL/  https://apply.polsl.pl/applicant/register

Application documents should be submitted according to the schedule:

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/Rekrutacja-doktoranci-2018.aspx

ADDITIONALLY, the following documents must be submitted: Declaration of participation    Personal data - questionnaire

 

 

 

Materiały informacyjne

Details of educational programs and information on the forms of support for participants of AIDA

Regulamin Projektu

Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

 

Opis studiów

Projekt obejmuje utworzenie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Applied Integrative Data Analysis (AIDA) w języku angielskim o zasięgu międzynarodowym, z informatyką jako dyscypliną wiodąca. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów z  zakresu analizy dużych zbiorów danych.

Planuje się prowadzenie trzech grup specjalizacyjnych:

(1) Modelling and Simulation of Complex Dynamical Processes - z przykładowymi dyscyplinami dodatkowymi automatyka, elektroenergetyka czy górnictwo;

(2) Big Data Analysis - powiązanej np. z bankowością, naukami społecznymi i humanistycznymi i astronomią; oraz

(3) Bioinformatics - skupiającej się na zastosowaniu informatyki w biologii i medycynie.

Studia doktoranckie AIDA będą czteroletnie (38 ECTS, 268h zajęć: wykłady, warsztaty praktyczne, seminaria + 120h praktyki zawodowej). Weźmie w nich udział 30 doktorantów, których rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2018 roku zgodnie z harmonogramem rekrutacji Politechniki Sląskiej. Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich AIDA odbędą ten sam cykl szkolenia, a co najmniej 24 ukończy studia doktoratem w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Wsparcie będzie obejmowało:

  • motywacyjne stypendium naukowe w wysokości 1400 PLN/msc
  • współfinansowanie zagranicznych (1700 PLN/msc + stypendium ERASMUS+) i krajowych (2400 PLN/msc) staży naukowych
  • współfinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe (do 3800 PLN)
  • współfinansowanie udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez renomowane zagraniczne jednostki naukowe (do 4200 PLN).   

Planowane działania obejmować będą również opracowanie i organizację wykładów, w tym wykładów prowadzonych przez zapraszanych wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni partnerskich, warsztatów i seminariów oraz doktoranckich grup projektowych. Opiekę mentorską gwarantować będą promotor oraz powoływany dla każdego doktoranta Advisory Board.
Tematy projektów doktorskich zostały wyselekcjonowane i opracowane na etapie przygotowania wniosku na podstawie przedłożonych przez siedemdziesięciu partnerów listów intencyjnych (46 uczelni - w tym 19 polskich, 24 firmy). Każdy z planowanych projektów doktorskich powiązany jest z co najmniej jedną inną dyscypliną naukową, ma też powiązanego z tematem partnera przemysłowego i/lub partnerską uczelnię albo instytut badawczy.

 

Tytuł projektu

Opiekun naukowy AEI

Partner 1

Partner 2

Obszar/dziedzina/dyscyplina dodatkowa

Developing innovative approaches to the integration of health data with environmental exposure information and biological mechanistic data.

Prof. Joanna Polańska

Public Health England, Didcot, UK (dr. Simon Bouffler, dr. Christophe Badie)

Oxford University, Department of Oncology, UK

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna

Dynamics of the immune system in response to various threats, including radiation exposure.

Prof. Joanna Polańska

Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble, Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) Grenoble, France (dr. Serge Candeias)

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna

Neuroimaging-based analysis of the mouse and human brain's network architecture and its dynamic change in different psychiatric and oncologic scenario.

Prof. Joanna Polańska; dr Franciszek E. Binczyk

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Medizinsche Bildverarbeitung, Heidelberg, Germany (dr. Klaus Maier-Hein, prof. Hans-Peter Meinzer)

mbits imaging GmbH, Heidelberg (dr.Michael Muller)

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Mathematical modelling applied to deciphering the molecular mechanisms of radiation response

Prof. Joanna Polańska; dr Michał Marczyk

SciLifeLab, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden (dr. Jochen Schwenk)

Centre of Radiation Protection Research, Department of Molecular Bioscience, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, Sweden (dr. Siamak Haghdoost)

Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Omics signature of radiation-induced ischemic heart disease

Prof. Joanna Polańska

Helmholtz Zentrum München-German Research Center for Environmental Health (GmbH), Institute of Radiation Biology, Neuherberg, Germany (prof. Michael John Atkinson)

Institute of Radiation Biology, Technical University of Munich (prof. Michael John Atkinson)

Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Modele matematyczne w ocenie ryzyka – zdrowotne efekty i ryzyko promieniowania jonizującego.

Prof. Joanna Polańska; dr Michał Marczyk

none

Centre of Radiation Protection Research, Department of Molecular Bioscience, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, Sweden (prof. Andrzej Wojcik)

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biofizyka

Analiza wielkich danych farmakoenomicznych jako nowe metody projektowania leków.

Prof. Joanna Polańska

Selvita, Krakow (Krzysztof Brzózka)

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Jarosław Polański)

Nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> chemia; Nauki społeczne -> nauki ekonomiczne -> ekonomia

Analiza porównawcza struktur językowych w chemii

Prof. Joanna Polańska

Selvita, Krakow (Krzysztof Brzózka)

Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Jarosław Polański) - jest; Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Rafał Molencki)

Nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> chemia; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> językoznawstwo

Nowe technologie informatyczne w badaniach przekładów w zakresie par języków zachodnio- i południowosłowiańskich

Prof. Joanna Polańska

Czasopismo: "Przekłady Literatur Słowiańskich" (prof. Leszek Małczak)

Zakład Teorii Literatury i Translacji, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice (prof. Bożena Pikala-Tokarz); Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenia (prof. Marko Jesensek)

Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> językoznawstwo; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> kulturoznawstwo; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> literaturoznawstwo

Modelowanie i analiza widm fragmentacyjnych pochodnych flawonoidów rejestrowanych przy wykorzystaniu metod tandemowej spektrometrii mas.

Prof. Joanna Polańska

Instytut Chemii Bioorganiczne Polskiej Akademii Nauk, Poznań (prof. Maciej Stobiecki, dr. Łukasz Marczak)

none

Nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne -> nauki rolnicze -> agronomia; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Omics data integration for better disease understanding and patient stratification.

Prof. Joanna Polańska;

none

Bioinformatics Research Group, Department of Biotechnology, BOKU University, Vienna, Austria (prof. David Kreil; dr Paweł Łabaj); Center for Pharmacogenomics, School of Life Sciences, Fudan University, Shanghai, China (prof. Leming Shi)

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Modelowanie procesów przemian ewolucyjnych organizmów

Prof. Joanna Polańska

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Onkologii, Gliwice (dr hab. Monika Pietrowska)

Zakład Biotechnologii i Bioinformatykii, Politechnika Rzeszowska (prof. Marian Tyrka)

Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Opracowanie i optymalizacja algorytmów dla kompresji i nienadzorowanej analizy danych pomiarowych pochodzących z obrazowania molekularnego MALDI-MSI.

Prof. Joanna Polańska

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Instytut Onkologii, Gliwice (prof. Piotr Widłak)

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna

Dyskurs o bezpieczeństwie z perspektywy ligwosecuritologii

Prof. Joanna Polańska

none

Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza (prof. Jadwiga Stawnicka)

Nauki społeczne -> nauki społeczne -> nauki o bezpieczeństwie; Nauki społeczne -> nauki społeczne -> socjologia;

Filozofia community policing przez pryzmat dialogu policji ze spłecznością lokalną.

Prof. Joanna Polańska

none

Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza (prof. Jadwiga Stawnicka)

Nauki społeczne -> nauki społeczne -> nauki o bezpieczeństwie; Nauki społeczne -> nauki społeczne -> socjologia; Nauki humanistyczne -> nauki humanistyczne -> językoznawstwo

Analiza obrazu tomokomputerowego guzów płuca wykrywanych w programie przesiewowym przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Prof. Joanna Polańska

none

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Gdański Uniwersytet Medyczny (prof. Witold Rzyman)

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Role of Inflammation and epigenetic in persistent effects in the heart and/or brain following exposure to radiation: impact on senescence and ageing

Prof. Joanna Polańska

Radiobiology Group, SCK•CEN, Belgian Nuclear Research Centre, Mol, Belgium (dr. Rafi Benotmane)

none

Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Narzędzia bioinformatyczne w obrazowaniu w komórkach in vivo i in vitro zmian ultrastrukturalnych z wykorzystaniem transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Prof. Joanna Polańska

none

Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskigo, Kielce (prof. Teodora Król)

Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia; Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna

Transciptomics biomarkers of tuberculosis

Prof. Joanna Polańska, dr Michał Marczyk

Department of Immunology, Max Planck Institute for Infection Biology, Berlin (prof. Stefan HE Kaufmann, dr. January Wiener)

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> biologia medyczna

Wielowymiarowa dekorelacja danych fotometrycznych uzyskiwanych z pierwszych polskich satelitów naukowych BRITE.

dr inż. Adam Popowicz

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie (prof. Gerald Handler)

Instytut Astronomii,Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski (Prof. Andrzej Pigulski)

Nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> astronomia;

Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego do klasyfikacji i poszukiwania rzadkich typów źródeł astronomicznych w wielkich przeglądach nieba

dr inż. Adam Popowicz

Zakład Astrofizyki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Kraków (prof. Agnieszka Pollo)

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków

Nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> astronomia;

Analiza danych pomiarowych systemu monitorowania stanu maszyny pod kątem wykrywania awarii, identyfikacji parametrów modelu maszyny i przewidywania uszkodzeń.

dr hab. inż. Witold Nocoń

Przedsiębiorstwo Wdrażania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD sp. z o.o.

Computational Intelligence Group, Faculty of Science and Technology, Bournemouth University, Wielka Brytania (Prof. Bogdan Gabrys)

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> mechanika

Analiza wiarygodności danych pomiarowych z sieci redundantnych czujników w celu opracowania rezylientnego algorytmu sterowania procesowego bazującego na technikach agentowych.

Prof. Jacek Czeczot

IFM ELECTRONICS, Katowice

Computational Intelligence Group, Faculty of Science and Technology, Bournemouth University, Wielka Brytania (Prof. Bogdan Gabrys)

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; Nauki ścisłe -> nauki matematyczne -> matematyka

Opracowanie algorytmów łączenia danych pomiarowych pochodzących z chmury punktów rejestrowanych przez skanery 3D.

Prof. Aleksander Nawrat

Euro-projekt sp. z o.o.

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka;

Algorytmy analizy struktur molekularnych białek i niskocząsteczkowych ligandów lekopodobnych w celu modelowania i symulacji czasu rezydencji lek-cel molekularny.

Prof. Marek Kimmel; dr inż. Marcin Pacholczyk

PERSONATHER SP Z O O, Konstantynów Łódzki;

Rice University (prof. Kavraki); Department of Biology and Biochemistry, University of Houston, Houston, (dr. James Briggs)

Nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> chemia; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka;

Branching process models of mutagenesis, with application to dynamics of driver mutations in cancer

Prof. Marek Kimmel

none

Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK CI) prof. Simone Tavare

Nauki ścisłe -> nauki matematyczne -> matematyka; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Stabilograficzne metody oceny symetrii postawy ukierunkowane na aspekty wspomagania rehabilitacji

Prof. Dariusz Kania

Śląskie Centrum Rematologi, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im Jerzego Ziętka w Ustroniu (Cezary Tomiczek)

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Diagnostyka urządzeń medycznych na podstawie inteligentnej analizy danych pomiarowych.

Prof. Damian Grzechca

MVS Sp. z o.o. Mikołów (Mariusz Figołuszka)

Systems-on-Chip Department, Pierre et Marie Curie University (UPMC), Sorbonne Universities group, Paris, France (prof. Haralampos-G. Stratigopoulos)

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Opracowanie modeli statystycznych zachowania się kierowców na drodze z wykorzystaniem danych pomiarowych pochodzących z realnych eksperymentów drogowych

Prof. Jacek Izydorczyk

Centrum Techniczne Delphi w Krakowie (Olaf Kammel)

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> transport

Przetwarzanie i analiza obrazów biometrycznych zarejestrowanych w świetle bliskiej podczerwieni w celu identyfikacji osób.

Prof. Jacek Konopacki

none

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki społeczne -> nauki społeczne -> nauki o bezpieczeństwie;

Modele matematyczne aktywności mózgu dla potrzeb realizacji interfejsu człowiek-komputer.

Prof. Marian Kotas

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek)

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna;

Przetwarzanie odporne w celu zwiększenia precyzji detekcji charakterystycznych zdarzeń sygnałów biomedycznych

Prof. Tomasz Pander

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek)

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia;

Wspomaganie diagnozy medycznej poprzez wydobywanie wiedzy z medycznych baz danych oraz opracowanie reprezentacji medycznej wiedzy heurystycznej. Łączenie wiedzy heurystycznej i pochodzącej z danych.

Prof. Ewa Straszecka

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek)

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna;

Wykorzystanie nowoczesnych programowalnych platform sprzętowych do przyspieszenia analizy danych bio-medycznych

Prof. Andrzej Pułka

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Adam Gacek)

University of California, Berkley (prof. Yun S. Song)

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika;

Ziarniste szeregi czasowe i strumienie danych: analiza, predykcja i interpretacja

Prof. Jacek Łęski

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM,prof. Adam Gacek)

Department of Electrical and Computer Engineering, University of Alberta, Edmonton, Canada (Prof. Witold Pedrycz)

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; sport

Spersonalizowana ocena zmian patologicznych w obrazach struktur układu sercowo-naczyniowego do wspomagania diagnostyki kardiologicznej.

Prof. Jacek Łęski

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Janusz Jeżewski); Med-Systems Sp.z o.o., Suwałki

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Ocena efektywności treningu sportowego na podstawie automatycznej analizy obciążenia biomechanicznego pozyskanego z sieci czujników rozmieszczonych w rożnych częściach ciała.

Prof. Jacek Łęski

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM, prof. Janusz Jeżewski); PHU Technomex Sp. z o.o.

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> elektronika; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; nauki o kulturze fizycznej

Ewolucyjne metody analizy danych ekstrahowanych z obrazów medycznych.

prof. Michał Kawulok

Future Processing; Cambridge Computing Ltd

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Analiza danych z sensorów systemu elektrycznego wspomagania kierownicy celem opracowania ulepszonych algorytmów sterowania systemem i stworzenia modelu uwzględniającego parametry jazdy, rodzaj nawierzchni, zachowania kierowcy.

dr Krzysztof Tokarz

none

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> fizyka

Analiza możliwości zastosowania technologii Internetu Rzeczy (IoT) w branży samochodowej.

dr Krzysztof Tokarz

Delphi SA

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka; nauki ścisłe -> nauki fizyczne -> fizyka; Nauki techniczne -> nauki techniczne -> mechanika;

Zastosowanie sieci przemysłowych do lokalizacji osób w terenach zagrożonych.

prof. Andrzej Kwiecień

none

none

Nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka;

Metody poszukiwania oraz analizy niskozłożonych fragmentów sekwencji białkowych w celu zrozumienia ich wpływu na funkcję oraz strukturę białek.

dr Aleksandra Gruca

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (dr hab. Elżbieta Kraszewska); Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, (prof. Piotr Węgleński)

Department of Biological Science, University of Cyprus (dr Vasilis J. Promponas, dr. Novi Santama)

nauki ścisłe -> nauki chemiczne -> biochemia; nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biologia

Metody wykrywania nadużyć i migracji klientów dla branż telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i bankowej.

dr hab. Marek Sikora; dr inż. Łukasz Wróbel; dr inż. Michał Kozielski

3 Soft

none

Nauki społeczne -> nauki ekonomiczne -> ekonomia;

Analiza algorytmów wykrywania elementów ruchu oka (eye movement events)

Prof. Stanisław Kozielski, dr inż. Paweł Kasprowski; dr inż. Katarzyna Harężlak

Eyetracking sp z.o.o

Clemson University, USA, (Prof. Andrew Duchowski)

nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biofizyka
nauki społeczne -> nauki społeczne -> psychologia

Analiza metod wizualizacji ruchu oka ruchu oka

Prof. Stanisław Kozielski, dr inż. Paweł Kasprowski; dr inż. Katarzyna Harężlak

Eyetracking sp z.o.o

Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Tuebingen, Germany, (Prof. Lewis Huang); University of Stuttgart Visualization Research Centre, Niemcy, (Prof. Daniel Weiskopf)

nauki przyrodnicze -> nauki biologiczne -> biofizyka
nauki społeczne -> nauki społeczne -> psychologia

Wykorzystanie sygnału ruchu do celów identyfikacji biometrycznej.

Prof. Stanisław Kozielski, dr inż. Paweł Kasprowski; dr inż. Katarzyna Harężlak

Eyetracking sp z.o.o

University of Beira Interior, Portugalia, (Prof. Hugo Proenca)

Obszar nauk technicznych/dziedzina nauk technicznych/informatyka

Obszar nauk społecznych/dziedzina nauk społecznych/nauki o bezpieczeństwie

Obszar nauk przyrodniczych/dziedzina nauk biologicznych/biofizyka

Zastosowanie próbkowania oszczędnego (compressed sensing) do przyspieszenia akwizycji danych obrazowania NMR

Prof. Andrzej Polański; dr inż. Michał Staniszewski

IKEM Praga (Institute for Clinical and Experimental Medicine) ( dr Milan Hajek, dr Filip Jiru)

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Przyspieszenie i poprawa jakości mapowania czasu T1 (T1 mapping)

Prof. Andrzej Polański; dr inż. Michał Staniszewski

none

University of Tuebingen (prof. Uwe Klose)

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Segmentacja obrazowania i dyfuzji NMR na danych rzeczywistych i myszach

Prof. Andrzej Polański; dr inż. Michał Staniszewski

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii w Gliwicach (prof. Maria Sokół)

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna

Ocena zależności zmian strukturalnych i funkcjonalnych kończyn dolnych w rozwoju chorób.

Prof. Konrad Wojciechowski; Prof. Krzysztof Ficek; dr inż. Michał Staniszewski

CBR PJATK w Bytomiu ; Galen-Ortopedia sp. z o.o.

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej

Badanie zależności kinematycznych w ruchu

Prof. Konrad Wojciechowski; Prof. Bogdan Bacik; dr inż. Agnieszka Szczęsna

CBR PJATK w Bytomiu

AWF w Katowicach

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej

Analiza danych o ruchu z wykorzystaniem metod falkowych

Prof. Konrad Wojciechowski; dr inż. Agnieszka Szczęsna

CBR PJATK w Bytomiu

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej

Analiza ruchu pacjentów po przewlekłych oparzeniach

Prof. Konrad Wojciechowski; dr inż. Michał Staniszewski

CBR PJATK w Bytomiu i Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (Prof. Marek Kawecki).

none

Nauki medyczne -> nauki medyczne -> medycyna; Nauki o kulturze fizycznej

System wspomagania decyzji w monitorowaniu, usprawnianiu dystrybucji i optymalizacji sprzedaży paliw płynnych.

Prof. Marek Sikora

AIUT Sp. z o.o.

none

nauki społeczne -> nauki ekonomiczne -> nauki o zarządzaniu

Wspomaganie automatyzacji procesu eksploracji danych pochodzących z systemów typu SCADA i MES.

Prof. Marek Sikora

EMAG; SOMAR

none

nauki techniczne -> nauki techniczne -> automatyka i robotyka

Computational methods and algorithms for quantitative analysis of high-resolution biomedical imaging by NASA’s Human Research Facility Ultrasound (HRFU) to conduct telemedicinal ultrasound exams on crewmembers during International Space Station missions

Dr Karl Jenkins

none

Cranfield University

nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Computational methods and algorithms for quantitative analysis of high-resolution biomedical imaging by NASA’s Human Research Facility Ultrasound (HRFU) to conduct telemedicinal ultrasound exams on crewmembers during International Space Station missions

Prof. Karl Jenkins

none

Cranfield University

nauki techniczne -> nauki techniczne -> biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Wykorzystanie metod Big Data w udoskonaleniu procesów zarządczych w placówkach ochrony zdrowia

Dr hab. inż. Grzegorz Dziczkowski

none

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Prof. Krzysztof Kania)

 

Analiza wieloparametrycznych zapisów pamięci pomp insulinowych u pacjentów w różnych grupach wiekowych.

prof. Joanna Polańska

none

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice (prof. Przemysława Jarosz-Chobot)

 

Modele matematyczne i algorytmy analizy eksploracyjnej danych jako narzędzia wspomagające optymalizację jakości i kosztów opieki zdrowotnej pacjentów diabetologicznych regionu Górnego Śląska,

prof. Joanna Polańska

none

Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej, Śląska Akademia Medyczna, Katowice (prof. Przemysława Jarosz-Chobot)

 

 


 

Program studiów AIDA stacjonarne
AIDA matryca pokrycia
Karty przedmiotów
Efekty kształcenia AIDA

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
InterPOWER – interdyscyplinarne studia doktoranckie