» Studia I stopnia: Stacjonarne, Niestacjonarne – tryb zaoczny (studia prowadzone w soboty i niedziele)
» Studia II stopnia: Stacjonarne, Niestacjonarne – tryb zaoczny (studia prowadzone w soboty i niedziele)
» Studia III stopnia: przejdź
Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu współczesnych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania. Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowywani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.
Informatyka to atrakcyjny kierunek studiów, dający możliwość zalezienia zatrudnienia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i firmach należących do sektora nowoczesnych technologii. Studenci kierunku, podczas zajęć prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, zdobywają szeroką wiedzę z wielu obszarów informatyki. Wiedza teoretyczna jest podparta ćwiczeniami wykonywanymi w dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Dzięki wykonywanym w trakcie studiów projektom studenci zdobywają doświadczenie praktyczne, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole. Wiedza zdobywana na zajęciach obejmuje m.in. tworzenie algorytmów i oprogramowania, zagadnienia związane z architekturą współczesnych komputerów, projektowaniem sieci komputerowych, budową informatycznych systemów przemysłowych. Studia drugiego stopnia są ukierunkowane na wybrane zastosowania informatyki takie jak grafika komputerowa, systemy przemysłowe, bazy i hurtownie danych, sieci komputerowe, Internet, systemy operacyjne, systemy informatyki w lotnictwie.
Studia stacjonarne I stopnia:
Specjalność na studiach stacjonarnych I stopnia wybierana jest na szósty semestr i przygotowuje studenta, zgodnie z jego zainteresowaniami, do wykonywanego na ostatnim, siódmym semestrze projektu dyplomowego.
» bazy danych, sieci i systemy komputerowe
» grafika komputerowa i oprogramowanie
» przemysłowe systemy informatyczne

Studia stacjonarne II stopnia:
Specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia jest wybierana już na pierwszy semestr. Dzięki temu student ma możliwość wyboru interesujących go zagadnień, które będzie realizował przez cały okres trwania studiów.

» bazy danych i inżynieria systemów

Absolwenci tej specjalności posiadają gruntowną wiedzę w zakresie projektowania systemów informatycznych wykorzystujących bazy danych i hurtownie danych. Posiadają znajomość technologii internetowych i technologii mobilnych dla celów projektowania i realizacji systemów informatycznych. Mogą administrować systemami zarządzania bazami danych i hurtowniami danych. Absolwenci mają dobrą znajomość metod i narzędzi eksploracji danych i zaawansowanej analizy danych, posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie.

» informatyczne systemy w lotnictwie (zajęcia prowadzone m.in. w laboratorium wirtualnego latania)

Lotnictwo jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki i jak każda nowoczesna dziedzina wymaga wsparcia ze strony różnorodnych systemów informatycznych. Specjalność została zaplanowana w taki sposób, aby absolwent posiadał wiedzę zarówno z podstaw funkcjonowania statków powietrznych, aerodynamiki, podstaw fizycznych zagadnień lotu, ale przede wszystkim wiedzę dotyczącą systemów związanych z lotnictwem, nawigacją satelitarną, informatycznymi systemami geoprzestrzennymi. Bardzo istotnym elementem programu specjalności są zajęcia prowadzone w Laboratorium Wirtualnego Latania na nowoczesnych symulatorach lotu, dzięki którym studenci poznają zasady tworzenia oprogramowania symulacyjnego oraz wykorzystującego grafikę trójwymiarową.

» Internet i technologie sieciowe

Specjalność kształtuje umiejętności tworzenia projektów systemów informatycznych gwarantujących zadany poziom jakości usług multimedialnych, wykonywanych w środowisku Internetu. Absolwent zna zasady pracy poszczególnych warstw protokołów komunikacyjnych, architektury sieciowe wykorzystywane przez Internet, struktury oprogramowania współpracującego z Internetem, posiada informacje o niebezpieczeństwach zagrażających jego użytkownikom i istniejących środkach ochrony. Student poznaje techniki strumieniowania informacji multimedialnej, architektury systemów z zadanym poziomem jakości usług, metody projektowania i oceny efektywności systemów multimedialnych. Absolwent zna zasady regulacji natężeń transmisji w Internecie, unikania przeciążeń, przeprowadzania pomiarów i ich interpretacji, modelowania i oceny efektywności pracy struktur Internetu, problemów wynikających z wykorzystania przez Internet sieci bezprzewodowych i sieci optycznych.

» oprogramowanie systemowe

Program zajęć uwzględnia różnorodne techniki i formy komunikacji z użytkownikiem, mechanizmy systemów operacyjnych, zaawansowane metody tworzenia aplikacji i narzędzi do tego służących, odwołuje się też do działów specjalnych algorytmiki. W trakcie zajęć rozpatrywane i wykorzystywane są współczesne środowiska i systemy operacyjne, takie jak MS Windows, Unix, XWindow, Symbian; sporo uwagi poświęca się Internetowi, jak również technologii .NET. Wśród technik programistycznych prezentowane są m.in. techniki obiektowe, programowania równoległego i techniki mające zastosowanie w konstrukcji kompilatorów. Wśród wykorzystywanych języków programowania można wymienić C++, C#, Java, Visual Basic, Occam.

» informatyczne systemy przemysłowe

Specjalność kształci magistrów inżynierów przygotowanych do projektowania rozproszonych przemysłowych systemów czasu rzeczywistego, konfigurowania i wykonywania oprogramowania najniższego poziomu – PLC, programowania stacji wizualizacyjnych, tworzenia przemysłowych rozproszonych baz danych, konfigurowania i oprogramowywania struktur sieciowych opartych o deterministyczne protokoły komunikacyjne. Oprócz wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych, które odbywają się w nowoczesnych i bogato wyposażonych w programowalną aparaturę informatyczną przemysłowego zastosowania (komputery przemysłowe, sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, zadajniki sygnałów i elementy wykonawcze) laboratoriach badawczych, prowadzone są projekty, których celem jest przygotowanie absolwentów do zespołowej pracy projektowej i wykonawczej nad informatycznymi systemami przemysłowymi, które mogą być stosowane w dowolnej gałęzi przemysłu.

» interaktywna grafika trójwymiarowa

Tworzenie gier komputerowych jest obecnie bardzo złożonym procesem. Gra używająca trójwymiarowej grafiki na ogół wymaga poświęcenia na produkcję kilkunastu miesięcy i potrzebuje niemałego budżetu. Wymaga również ekspertów z wielu dziedzin: programistów, artystów czy muzyków, ale często również matematyków i fizyków. Specjalność IGT została zaplanowana tak, aby dać studentom szerokie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty techniczne i programistyczne. Studenci mają okazję nauczyć się zaawansowanych metod programistycznych i stosować je w rozwiązywaniu problemów typowych dla gier komputerowych. Najwięcej czasu poświęca się zagadnieniom grafiki komputerowej czasu rzeczywistego, sztucznej inteligencji i algorytmice oraz fizyce i podstawom interakcji obiektów w złożonych scenach trójwymiarowych.
Rekrutacja Politechniki Śląska
wykonanie: Pixelirium.pl 2012
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
informatyka