System Zapewnienia jakości Kształcenia 

 W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Senat Politechniki Śląskiej zdecydował o wprowadzeniu na Uczelni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK). System ten obowiązuje na wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej i jest wdrażany od roku akademickiego 2008/2009.
SZJK jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia. System jest opisany w Księdze Jakości Kształcenia i związanych z nią procedurach.

Cele Systemu:

  • podwyższenie jakości kształcenia,
  • sprecyzowanie i ujednolicenie obowiązków i uprawnień uczestników procesu kształcenia,
  • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • zwiększenie wpływu studentów na proces kształcenia,
  • rozpowszechnianie dobrych praktyk w procesie dydaktycznym,
  • promocja oferty dydaktycznej Uczelni.

Podstawy prawne Systemu:
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • Uchwała Senatu z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. SZJK:
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
szjk