ZAŁĄCZNIK NR 7
do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 8 lutego 2019 r.
 
ANKIETA
Ocena jakości kształcenia i przebiegu studiów
 
Forma studiów: Poziom kształcenia:
Wydział: Kierunek studiów:
Specjalność:
Data złożenia egzaminu dyplomowego:
 
Prosimy o dokonanie oceny skończonych studiów
W jakim stopniu:Bardzo
wysokim
WysokimŚrednimNiskimBardzo
niskim
Nie mam
zdania
1.studia spełniły Pana(i) oczekiwania?
2.studia pozwoliły Panu(i) na zdobycie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku?
3.studia pozwoliły Panu(i) na zdobycie umiejętności praktycznych?
4.praktyki na studiach pozwoliły Panu(i) na zdobycie umiejętności zawodowych?
5.lektorat języka obcego na studiach spełnił Pana(i) oczekiwania?
6.miał Pan(i) możliwość swobodnego wyboru części przedmiotów i tworzenia indywidualnej ścieżki edukacji (kształcenie modułowe)?
studia pozwoliły Panu(i) rozwinąć takie kompetencje, jak: 
7.umiejętność pracy w grupie
8.kreatywność
9.komunikatywność
10.przedsiębiorczość
11.organizacja pracy
12.miał(a) Pan(i) możliwość uczestniczenia w projektach/badaniach naukowych realizowanych przez wydział/instytut/katedrę/koło naukowe?
13.metody kształcenia spełniły Pana(i) oczekiwania?
14.miał Pan(i) możliwość skorzystania z nowoczesnych metod kształcenia?
15.były przestrzegane regulamin studiów i prawa studenta?
16.miał Pan(i) możliwość kontaktu na studiach z pracodawcami?
poniższe warunki przeprowadzania zajęć spełniły Pana(i) oczekiwania? 
17.wyposażenie sal dydaktycznych/pracowni
18.dostęp do specjalistycznego oprogramowania
19.Prosimy o wymienienie MOCNYCH stron ukończonych studiów 
20.Prosimy o wymienienie SŁABYCH stron ukończonych studiów 
21.Czy ma Pan(i) jakieś SUGESTIE DOTYCZĄCE ZMIAN w programie studiów?