2 marca 2021
Składy grup sem. II, studia I stopnia, j. polski
Lista do pobrania ( tutaj )

Wiadomość utworzona: 2 marca 2021 08:58, autor: Jacek Staszkiewicz
5 lutego 2021
Zajęcia sportowe w semestrze letnim 2020/2021
Informacja - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 5 lutego 2021 11:08, autor: Jacek Staszkiewicz
8 stycznia 2021
Wyniki wyboru specjalności oraz profilu dyplomowania na studiach magisterskich (semestr 01) w roku akademickim 2020/2021 (studia w języku polskim)

Lista - ( sprawdz )

Wiadomość utworzona: 8 stycznia 2021 14:41, autor: Jacek Staszkiewicz
23 listopada 2020
Wybór specjalności oraz profilu dyplomowania na studiach magisterskich (semestr 01) w roku akademickim 2020/2021 (studia w języku polskim)

Zgodnie z planem studiów studenci studiów magisterskich, którzy podejmą studia na semestrze II w roku akademickim 2020/2021, proszeni są o dokonanie wyboru specjalności.

Decyzją Kolegium Studiów na semestrze drugim w roku akademickim uruchomione zostaną specjalności:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie – Budownictw Miejskie i Przemysłowe
 • Mosty z Technologią BIM
 • Inżyniera Procesów Budowlanych
 • Budownictwo Drogowe – Drogi, ulice i autostrady

Wyboru specjalności należy dokonać wypełniając załączoną deklarację - ( pobierz i rozpakuj ZIP). Prosimy o wypełnienie wszystkich 4 opcji wyboru. Podpisaną deklarację w formie skanu prosimy przesłać drogą mailową od 25 listopada godzina 9:00 do 30 listopada br. do godziny 9:00 wyłącznie na adres mailowy agnieszka.ptasznik@polsl.pl

O wpisie na przedmiot decyduje między innymi kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed godz. 9:00 dnia 25.11.2020, nie będą brane pod uwagę).

W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich dr hab. inż. Mariusza Jaśnioka, prof. PŚ.

Wiadomość utworzona: 23 listopada 2020 13:18, autor: Jacek Staszkiewicz
23 października 2020
Prosimy o powiadomienie w przypadku zachorowania lub skierowania na kwarantannę

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 226/2020 w przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19 lub skierowania na kwarantannę student powinien powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. studenckich niezwłocznie – zwłaszcza, jeżeli był obecny na Uczelni w okresie do 14 dni przed stwierdzeniem zachorowania. W tym celu proszę o wysłanie maila na adres mariusz.jasniok@polsl.pl.

Bardzo proszę w treści maila podać:

 • imię i nazwisko,
 • datę otrzymanego pozytywnego wyniku (niezależnie czy to wynik studenta członka rodziny czy osoby z którą miało się kontakt),
 • informacje czy mają Państwo decyzje o kwarantannie - jak tak to w jakim terminie.

Prosimy również o informacje związane z przedłużeniem kwarantanny a także o tym czy już mają Państwo decyzje że nie będzie już przedłużona. Wszelkie powyższe informacje są konieczne w celu rzetelnego codziennego raportowania JM Rektorowi o sytuacji panującej na Wydziale.

Wiadomość utworzona: 20 października 2020 07:44, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2020 07:05, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
30 września 2020
Komunikat dotyczący organizacji i zajęcia z języków obcych w trybie online w semestrze zimowym 2020/21 dla grup kontynuujących lektorat (SJO)

Studenci z grup językowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, którzy w semestrze zimowym 2020/21 kontynuują lektorat języka obcego otrzymają informację o sposobie rozpoczęcia zajęć w ramach lektoratu drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora na Platformie Zdalnej Edukacji od prowadzących zajęcia w ubiegłym semestrze.

Zajęcia rozpoczynają się zgodnie planem. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 14:07, autor: Jacek Staszkiewicz
30 września 2020
Komunikat dotyczący organizacji zajęć z języków obcych w trybie online w semestrze zimowym 2020/21 dla grup podejmujących zajęcia z języków obcych po raz pierwszy (SJO)

Zapisy do grup językowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zostaną przeprowadzone zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie SJO:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RJM1-SJO/Strony/witamy.aspx

Aby zapisać się do grupy, student, w dniu i o godzinie planowych zajęć z lektoratu, jest zobowiązany do udziału w spotkaniu organizacyjnym ‘klikając’ w podany dla danego kierunku link do wirtualnego pokoju (ZOOM.us lub Microsoft Teams).

Po uzyskaniu informacji na temat kryteriów zapisów i przynależności do grup, student jest zobowiązany wypełnić formularz zapisu do grupy językowej, który zostanie omówiony i udostępniony w trakcie spotkania - obecność studentów na spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa!

Na potrzeby zapisu do grup językowych student posługuje się nadanym przez uczelnię w wyniku rekrutacji numerem albumu. O przypisaniu do poszczególnej grupy językowej stanowi umieszczony na liście w/w niepowtarzalny numer albumu. Listy zostaną umieszczone na stronie SJO (oraz przesłane na Wydziały do poszczególnych BOS-ów).

Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup językowych oraz o tym gdzie odbywać się będą kolejne zajęcia z języka ( symbol grupy, nazwisko lektora, link do spotkania na zajęcia on-line) zostaną umieszczone na stronie SJO w dniu poprzedzającym planowe zajęcia z danego języka.

Wiadomość utworzona: 30 września 2020 14:03, autor: Jacek Staszkiewicz
4 listopada 2020
Szkolenie BHP (aktualizacja, 4.11)
Informujemy, że każdy student pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP.
Instrukcja szkolenia - ( pobierz )
Kody dostępu:
Tryb stopień wydział kierunek hasło
S I RB Budownictwo (GLIWICE) 2020bhp#BUD
S I RB Budownictwo (KATOWICE) 2020bhp#BUDK
S I RB Civil Engineering EN2020bhp#CE
N I RB Budownictwo (GLIWICE) 2020bhp#BUD!
S II RB Budownictwo (GLIWICE) 2020bhp#BUD2
N II RB Budownictwo 2020bhp#BUD!2


Inspektorat BHP uruchamia możliwość logowania się do Platformy Zdalnej Edukacji do 1 października 2020 r.

Inspektorat BHP informuje, iż możliwość odbycia szkolenia na Platformie Zdalnej Edukacji dla studentów pierwszego roku została wydłużona do dnia 15.11.2020 r.Szkolenie to jest obowiązkowe z mocy ustawy, a po tym terminie (15.11) nie będzie możliwości odbycia szkolenia.

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 12:35, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2020 09:15, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
1 października 2020
Składy grup, stopień II sem. I (aktualizacja 1.10)
Składy grup studiów stacjonarnych II stopnia, semestr I, grupy 1-4 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 11:52, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 1 października 2020 07:35, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
28 września 2020
Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Informacja w sprawie "Wychowania fizycznego" - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 11:48, autor: Jacek Staszkiewicz
1 października 2020
Składy grup, studia I stopnia, sem. I (aktualizacja 1.10)
Składy grup studiów stacjonarnych I stopnia, semestr I, grupy 1-8 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 28 września 2020 11:45, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 1 października 2020 07:34, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
21 września 2020
Zmiana godzin pracy (22, 25, 29.09)
W dniach 22 września, 25 września i 29 września Biuro Obsługi Studentów-5 będzie nieczynne ze względu na cykl zaplanowanych szkoleń.

Wiadomość utworzona: 21 września 2020 15:17, autor: Jacek Staszkiewicz
15 września 2020
Informacja dla przyjętych na I rok studiów

U W A G A !
STUDENCI, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH (I i II STOPNIA)
W GLIWICACH!

UZYSKANIE INFORMACJI O NUMERZE ALBUMU

Każdemu kandydatowi, po przyjęciu na listę studentów, został przydzielony numer albumu, którym jako student, będzie posługiwał się przez cały okres studiów. Numer jest widoczny na „koncie rekrutacyjnym”. Należy go zapamiętać, ponieważ jego znajomość jest niezbędna przy pierwszym rejestrowaniu się i korzystaniu z konta w systemie „SOTS-student” (System Obsługi Toku Studiów). Logowanie do tego systemu jest możliwe ze strony internetowej naszej Uczelni.

Szczegółowa procedura postępowania dla osób przyjętych na studia na Politechnice Śląskiej dostępna jest na stronie Centrum Obsługi Studiów https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Przyjeci.aspx.

Prosimy zapoznać się z procedurą i jak najszybciej dokonać wpłaty za legitymację studencką. Numer konta, na który będzie można dokonywać opłaty będzie widoczny po utworzeniu konta w systemie SOTS-student. Numer konta jest numerem indywidualnym dla każdego studenta.

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 01 października br. zgodnie z rozkładem zajęć oraz podziałem na grupy, który będzie dostępny na stronie internetowej naszego Wydziału. Szczegółowa informacja o organizacji roku akademickiego 2020/2021 jest umieszczona na stronie internetowej Uczelni oraz naszego Wydziału.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Pytania dotyczące powyższych informacji można przesyłać na adres mailowy agnieszka.ptasznik@polsl.pl lub adres Biura Obsługi Studentów BOSG5@polsl.pl

Informacja o terminie składania teczek oraz odbioru legitymacji podana będzie w terminie późniejszym.

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ŚLEDZENIE INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ http://www.polsl.pl/wydzialy/rb/ oraz na Facebooku Wydziału Budownictwa.

Wiadomość utworzona: 15 września 2020 14:52, autor: Jacek Staszkiewicz
7 września 2020
Składy grup dla specjalności KBI, s. VI
Lista studentów zapisanych na VI semestr przedmiotu obieralnego dla specjalności KBI - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 7 września 2020 09:48, autor: Jacek Staszkiewicz
26 sierpnia 2020
Zapisy na Egzamin dyplomowy - studia I stopnia - terminy wrześniowe

Zgodnie z decyzją Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Egzamin dyplomowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia dla kierunku Budownictwo i ZIP odbywać się będzie w formie zdalnej w dniach 15.09.2020 oraz 30.09.2020

Student w wyznaczonym dniu stawia się najpóźniej na 30 minut przed swoim egzaminem przed wejściem głównym na Wydział Budownictwa po czym zostaje skierowany do wyizolowanego pomieszczenia w budynku Laboratorium Wydziału Budownictwa wyposażonego w środki do zdalnej transmisji obrazu i głosu oraz środki do dezynfekcji. Po egzaminie Student opuszcza Wydział wyjściem z Laboratorium.

Zapisy na dany termin odbędą się drogą mailową w dniu 27 sierpnia w godzinach 9:00 do 14:00 wyłącznie na adres mailowy RD1-10-BOSG5@polsl.pl

UWAGA! O wpisie na termin decyduje kolejność zgłoszeń. Maile wysłane poza wyznaczonymi godzinami nie będą brane pod uwagę.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest:

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki:
  • do dnia 8 września do godziny 15:00 (wtorek) dla obron w dniu 15 września,
  • do dnia 23 września do godziny 15:00 (środa) dla obron w dniu 30 września.

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Nie muszą Państwo skanować zdjęć natomiast dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów. Kompletną teczkę wraz ze zdjęciami w wersji tradycyjnej składają Państwo w dniu Egzaminu dyplomowego przed wejściem na salę egzaminacyjną

Wiadomość utworzona: 26 sierpnia 2020 07:51, autor: Jacek Staszkiewicz
6 lipca 2020
Wybór przedmiotu obieralnego realizowanego na III roku studiów (semestr 06) w roku akademickim 2020/2021 dla specjalności KBiI (studia w języku polskim)

Zgodnie z planem studiów studenci, którzy podejmą studia na semestrze VI w roku akademickim 2020/2021, proszeni są o dokonanie wyboru jednego przedmiotu fakultatywnego z poniższego wykazu:

 • Projekt z budownictwa miejskiego
 • Projekt z budownictwa przemysłowego
 • Projekt z mostów

Na listy wybranych przedmiotów należy wpisywać się tylko drogą e-mailową:

gabriela.gradon@polsl.pl
od 07 lipca br. do 13 lipca br.

O wpisie na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiadomość utworzona: 6 lipca 2020 13:05, autor: Jacek Staszkiewicz
23 czerwca 2020
Składy grup, sem. 5, studia I stopnia
Składy grup dla kierunku BUDOWNICTWO (RA 2020/2021) - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 23 czerwca 2020 14:06, autor: Jacek Staszkiewicz
18 czerwca 2020
Wybór przedmiotów fakultatywnych realizowanych na IV roku studiów (semestr 08) w roku akademickim 2020/2021 dla specjalności KBiI - opcja S2 oraz opcji W1 i W2 dla specjalności KBiI, IPB, BD (studia w języku polskim)

Zgodnie z planem studiów studenci, którzy podejmą studia na semestrze VIII w roku akademickim 2020/2021, proszeni są o dokonanie wyboru dwóch przedmiotów fakultatywnych z poniższego wykazu:

OPCJA S2 dla specjalności KBI - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego).

 1. Naprawa, wzmacnianie i utrzymanie budowli i konstrukcji
 2. Trwałość materiałów i konstrukcji
 3. Węzły w konstrukcjach metalowych
 4. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe

OPCJA W1 dla specjalności KBI+IPB+BD - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego).

 1. Bridges to Future
 2. Advanced Computer Science Tools in Civil Engineering
 3. Selected Geotechnical Problems in Civil Engineering
 4. Selected Steel and Steel-concrete Composite Structures

Na listy wybranych przedmiotów należy wpisywać się tylko drogą mailową od 22 czerwca godzina 10:00 do 24 czerwca br. do godziny 10:00 wyłącznie na adres mailowy agnieszka.ptasznik@polsl.pl

O wpisie na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed godz. 10:00 dnia 22.06.2020, nie będą brane pod uwagę).

W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich dr hab. inż. Mariusza Jaśnioka, prof. PŚ.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku opcji W2 zostały wybrane dwa przedmioty, które będą realizowane na semestrze VIII w roku akademickim 2020/2021 dla Specjalności KBI+IPB+BD.

 1. Działalność gospodarcza
 2. Nowoczesne technologie wzmacniania konstrukcji

Wiadomość utworzona: 18 czerwca 2020 14:44, autor: Jacek Staszkiewicz
8 czerwca 2020
Deklaraca wyboru Katedry dyplomującej
Decyzją Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich po rozpatrzeniu "Deklaracji wyboru Katedry dyplomującej" przydział do Katerdy przedstawia się następująco - ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 8 czerwca 2020 11:35, autor: Jacek Staszkiewicz
5 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia I stopnia - terminy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego, na podstawie Państwa preferencji i możliwości technicznych do przeprowadzenia obron, a także mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo poniżej umieszczamy listę osób zapisanych na poszczególne terminy.

Szczegóły dotyczące dokładnej godziny zostaną podane w terminie późniejszym.

Dodatkowo prosimy o poinformowanie prowadzących Projekty inżynierskie o terminie obrony do przygotowania wymaganych dokumentów.

Lista osób ze wskazaniem terminu obrony - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 5 czerwca 2020 10:40, autor: Jacek Staszkiewicz
1 czerwca 2020
Egzamin dyplomowy - studia I stopnia

Zgodnie z decyzją Kolegium Dziekańskiego Egzamin dyplomowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia odbywać się będzie w formie zdalnej.

Student w wyznaczonym dniu stawia się najpóźniej na 30 minut przed swoim egzaminem przed wejściem głównym na Wydział Budownictwa po czym zostaje skierowany do wyizolowanego pomieszczenia w budynku Laboratorium Wydziału Budownictwa wyposażonego w środki do zdalnej transmisji obrazu i głosu oraz środki do dezynfekcji. Po egzaminie Student opuszcza Wydział wyjściem z Laboratorium. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej Studentowi towarzyszy pracownik z BOS-5.

Od dnia 1 czerwca u uruchomione zostają mailowe zapisy na poszczególne terminy obron – agnieszka.kamaj@polsl.pl. UWAGA! Na każdy dzień ustalony jest limit 10 osób dlatego proszę o ich przemyślany wybór.

Warunkiem przystąpienia do obrony w wybranym terminie jest :

 1. Uzyskanie wszystkich wpisów w systemie EKOS.
 2. Złożenie elektronicznej teczki:
  • do dnia 22 czerwca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 29 czerwca do 3 lipca,
  • do dnia 29 czerwca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 6 do 10 lipca,
  • do dnia 6 lipca do godziny 15:00 (poniedziałek) dla obron od 13 do 17 lipca

Link wraz z hasłem do wgrania teczki otrzymają Państwo po zapisaniu się na konkretny termin. Zawartość teczki jest dostępna na stronie https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/Strony/DyplomyInformacja.aspx

Nie muszą Państwo skanować zdjęć natomiast dokumenty takie jak: załącznik 5, załącznik 6, załącznik 3A- promotorzy i recenzenci składają bezpośrednio w Biurze Obsługi Studentów.

Kompletną teczkę wraz ze zdjęciami w wersji tradycyjnej składają Państwo w dniu Egzaminu dyplomowego przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Wiadomość utworzona: 1 czerwca 2020 09:57, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca 2020 11:07, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Wybór specjalności

Zgodnie z planem studiów od III roku (semestr 5) następuje podział studentów na grupy specjalnościowe:

 1. Budowlano-Architektoniczna
 2. Budownictwo Drogowe
 3. Inżynieria Procesów Budowlanych
 4. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Zapisy do grup specjalnościowych odbywać się będą drogą elektroniczną mailową w dniach od 29.05. br. (godz. 0:00:01) do 02.06. br. (godz. 23:59:59). Bardzo prosimy o podanie specjalności pierwszego wyboru (preferowanej) oraz specjalności drugiego i trzeciego wyboru (jako alternatywy).

E-maile należy wysyłać na adres Gabriela.Gradon@polsl.pl

O przyporządkowaniu studenta do grupy specjalnościowej będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz wysokość średniej ze studiów osiągnięta za 3 semestr, a ostateczną decyzję podejmie Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ. Osoby, które nie złożą deklaracji (maila), zostaną przyporządkowane do grupy specjalnościowej administracyjnie.

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 14:31, autor: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Biuro Obsługi Studentów - informacje

Szanowni Studenci, Szanowni Doktoranci,

Ze względu na podjęte działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce informujemy, że do niezbędnego minimum zostają ograniczone bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami Uczelni oraz kontakty pracowników ze studentami i doktorantami. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny. Składanie lub odbieranie dokumentów osobiście będzie możliwe tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach – po dokonaniu wcześniejszych ustaleń telefonicznie bądź e-mailowo. Miejsce i czas złożenia lub odbioru dokumentów wskażą pracownicy Biura Obsługi Studentów. Wszystkie sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

Aktualnie trwają działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązanie będzie dotyczyć legitymacji doktoranckich.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, prosimy stosować się do poleceń i wytycznych pracowników Politechniki Śląskiej.

Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prosimy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800-190-590. Aktualne informacje dla społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej są publikowane na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.polsl.pl

Główny Inspektorat Sanitarny
Koronawirus: informacje i zalecenia
Serwis Politechniki Śląskiej

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 12:03, autor: Jacek Staszkiewicz
19 maja 2020
Biuro Obsługi Studentów - obsługa osobista

Obsługa osobista w Uczelni zostaje ograniczona do minimum. Podstawową formą kontaktu jest korespondencja e-mailowa oraz kontakt telefoniczny:

Biuro Obsługi Studentów 5 Gliwice

e-mail: BOSG5@polsl.pl

dla studentów odbywających zajęcia
na Wydziale Budownictwa

tel. 32 237 12 70; 32 237 13 17

Wiadomość utworzona: 19 maja 2020 12:01, autor: Jacek Staszkiewicz
14 maja 2020
Terminy Egzaminu Dyplomowego
Terminy Egzaminu Dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia w RA 2019/2020 (kierunek Budownictwo oraz kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ( pobierz ).

Wiadomość utworzona: 14 maja 2020 14:11, autor: Jacek Staszkiewicz
27 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu B2 z języków obcych (nie angielskiego) w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Egzamin B2 z języków obcych (nie angielskiego) zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych oraz na platformie do wideo-konferencji BigBlueButton, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online.

 • Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
  Część pisemna obejmuje rozumienie tekstu czytanego, część gramatyczno-leksykalną oraz wypowiedź pisemną na wybrany temat.
  Egzamin pisemny przeprowadzany będzie na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej w następujących terminach:
  • I termin, 02.06.2020, godz. 15.00
  • II termin, 16.06.2020, godz. 15.00
  • III termin, 08.09.2020, godz. 15.00
  W części ustnej student przedstawia prezentację na temat związany z jego kierunkiem studiów.
  Student zobowiązany jest dostarczyć egzaminatorowi temat swojej wypowiedzi, plan oraz prezentację w formacie PDF najpóźniej 3 dni przed przystąpieniem do egzaminu.
  Termin egzaminu ustnego student ustala indywidualnie z egzaminatorem.
  Egzamin ustny odbędzie się przy pomocy platformy do wideo-konferencji BigBlueButton, znajdującej się na Platformie Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, lub innych narzędzi do wideo - komunikacji online, wskazanych przez egzaminatora.
 • Student zobowiązany jest do zapewnienia sobie warunków umożliwiających udział w egzaminie (komputer z dostępem do internetu, mikrofon i kamera).
  W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.
 • Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u egzaminatorów z poszczególnych języków, najpóźniej do dnia 29.05.2020, dostarczając wypełnioną deklarację o przystąpieniu do egzaminu B2 z języka obcego.
 • Student zostanie poinformowany o szczegółach i wynikach egzaminu drogą mailową.
  Egzaminatorzy/osoby odpowiedzialne za egzamin z poszczególnych języków:

Wiadomość utworzona: 27 kwietnia 2020 08:58, autor: Jacek Staszkiewicz
21 kwietnia 2020
Informacje dotyczące egzaminu kończącego lektorat z języka angielskiego w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020
 1. Ocena z egzaminu kończącego lektorat będzie średnią następujących składowych:
  • średniej ocen zaliczeniowych z 4 semestrów lektoratu,
  • wyniku egzaminu ustnego, który będzie sprawdzał wszystkie efekty kształcenia.
 2. Egzamin ustny zostanie przeprowadzony z każdym studentem indywidualnie online za pomocą komunikatorów internetowych wskazanych przez prowadzącego/egzaminatora.
 3. Datę egzaminu ustala lektor z grupami/poszczególnymi studentami w terminach:
  • I. termin - do dnia 10.06.2020
  • II. termin - do dnia 05.07.2020
  • III. termin – do dnia 20.09.2020
 4. Student jest zobowiązany do zapewnienia sobie warunków umożliwiających przeprowadzenie egzaminu ustnego (komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i kamerą).
 5. W przypadku wznowienia zajęć na uczelni egzamin w wyżej opisanej formie będzie mógł odbyć się w siedzibie SJO.

Wiadomość utworzona: 21 kwietnia 2020 15:21, autor: Jacek Staszkiewicz
21 kwietnia 2020
Egzamin dla studentów na warunku
 1. Egzamin zostanie przeprowadzony online na Platformie Zdalnej Edukacji Studium Języków Obcych w następujących terminach:
  • I termin 2.06.2020,
  • II termin 16.06.2020,
  • III termin 08.09.2020
 2. Student jest zobowiązany do zapisania się na egzamin u mgr Małgorzaty Żywioł (malgorzata.zywiol@polsl.pl) - najpóźniej do dnia 29.05.2020, podając:
  • wydział i kierunek,
  • informację odnośnie części egzaminu, które jest zobowiązany zdać,
  • nazwę podręcznika,
  • poziom zaawansowania języka (B2 lub C1),
  • nazwisko lektora, który prowadził jego grupę w ostatnim semestrze.
 3. Student zostanie poinformowany o szczegółach egzaminu drogą mailową

Wiadomość utworzona: 21 kwietnia 2020 15:19, autor: Jacek Staszkiewicz
19 marca 2020
Apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
Przekazujemy apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. skierowany do studentów Politechniki Śląskiej.
 
Dokument - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 19 marca 2020 10:58, autor: Jacek Staszkiewicz
16 marca 2020
Zajęcia z języków obcych

Uprzejmie informujemy, że Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia ze wszystkich języków obcych w trybie zdalnym.

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej Studium Języków Obcych.

Wiadomość utworzona: 16 marca 2020 11:01, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2020 11:02, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
9 marca 2020
Godziny wolne od zajęć (25.03)

Na prośbę Samorządu Studenckiego ogłaszam na Wydziale Budownictwa w dniu 25 marca 2020 roku w godzinach od 10:15 do godz. 13:30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych prowadzonych w Gliwicach i Katowicach.

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka

Dokument - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 9 marca 2020 07:37, autor: Jacek Staszkiewicz
3 marca 2020
Zmiana godzin pracy (4.03)
W związku z wyborami kandydatów na elektorów do Kolegium Elektorów w dniu 4 marca 2020 r. (środa) Biuro Obsługi Studentów-5 (studia stacjonarne) czynne od 8:00 do 12:30 (przerwa 8:45-10:30).

Wiadomość utworzona: 3 marca 2020 13:13, autor: Jacek Staszkiewicz
2 marca 2020
Stypendium Rektora

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej: Wniosek o przyznanie stypendium rektora student składa w terminach do dnia 20 października w semestrze zimowym i do dnia 5 marca w semestrze letnim. Uprzejmie informujemy , że zgodnie z powyższym zapisem regulaminu, w tym tygodniu (w czwartek) upływa termin składnia wniosków o przyznanie stypendium rektora (w tym przedłużeń na kolejny semestr).

Wnioski należy składać w Biurze Sekcji Spraw Stypendialnych, ul. Akademicka 2A, pokój 307 od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 - 14.00.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2020 12:58, autor: Jacek Staszkiewicz
2 marca 2020
Zajęcia z języków obcych odwołane (4.03)
W dniu 04.03.2020 (środa) na Wydziale Budownictwa zostają odwołane wszystkie zajęcia z języków obcych.

Wiadomość utworzona: 2 marca 2020 12:57, autor: Jacek Staszkiewicz
24 lutego 2020
Wychowanie Fizyczne

(INFORMACJA OŚRODKA SPORTU Politechniki Śląskiej)

Pierwsze zajęcia z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, odbędą się zgodnie z wydziałowym planem zajęć w

HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU (NOWA HALA)

przy ulicy Kaszubskiej 28. Będą to zajęcia organizacyjne, na których zostanie przeprowadzony podział na grupy ćwiczebne, szkolenie BHP itd. (obecność obowiązkowa).

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2020 14:01, autor: Jacek Staszkiewicz
24 lutego 2020
Składy grup dla sem. II studiów stacjonarnych I stopnia
Grupy 1 - 8 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2020 09:50, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2020 09:52, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
24 lutego 2020
Składy grup dla sem. IV studiów stacjonarnych I stopnia
Grupy 1 - 7 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 24 lutego 2020 07:55, autor: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Zajęcia sportowe
Terminy zajęć w semestrze letnim - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 11:34, autor: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Szkolenie BHP
W związku z licznymi pytaniami studentów odnośnie szkolenia bhp, Inspektorat BHP informuje o ponownej możliwości odbycia szkolenia na Platformie Zdalnej Edukacji do dnia 9 lutego 2020r. Jest to termin ostateczny.

Dodatkowe informacje - ( czytaj )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 10:56, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2020 10:58, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
4 lutego 2020
Terminy Egzaminów Dyplomowych
dla studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2019/2020 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 4 lutego 2020 07:58, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2020 08:00, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
28 stycznia 2020
Składy grup dla S2 sem. II
Składy grup profili dyplomowania dla studiów stacjonarnych II stopnia, sem. II - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 28 stycznia 2020 14:20, autor: Jacek Staszkiewicz
27 stycznia 2020
Zmiana daty zamknięcia systemu EKOS

Zgodnie z otrzymana informacją od Kierownik Centrum Obsługi studiów oraz z ogłoszoną organizacją roku akademickiego 2019/2020 i przy zachowaniu zasad wynikających z Regulaminu studiów, student zobowiązany jest zaliczyć semestr zimowy do dnia 16 lutego 2020 roku (ostatni dzień sesji poprawkowej), a prowadzący przedmiot powinien wpisać ocenę końcową nie później niż 19 lutego 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę zostaje zmieniana data zamknięcia systemu EKOS na 20 lutego 2020 roku.

Wiadomość utworzona: 27 stycznia 2020 08:35, autor: Jacek Staszkiewicz
19 grudnia 2019
Informacja dla studentów sem. VII studiów stacjonarnych odbywających praktyki semestralne

Publiczny odbiór Semestralnych Praktyk Studenckich odbędzie się w Auli 331 Wydziału Budownictwa o godz. 9.00 wg następującego harmonogramu:

 • 03.02.2020 (poniedziałek) – Studentki i Studenci których pierwsza litera nazwiska zaczyna się z przedziału od A do Ka,
 • 04.02.2020 (wtorek) – Studentki i Studenci których pierwsza litera nazwiska zaczyna się z przedziału od Ke do Pi,
 • 05.02.2020 (środa)) – Studentki i Studenci których pierwsza litera nazwiska zaczyna się z przedziału od Po do Ż.

Wydziałowy Opiekun Praktyk
dr inż. Mirosław Kotasiński

Wiadomość utworzona: 19 grudnia 2019 08:02, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia 2019 08:03, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
29 listopada 2019
Przyznano stypendium Rektora
Listy studentów, którym przyznano stypendium rektora, znajdują się w gablocie na Wydziale Budownictwa (piętro I) oraz w gablocie w Centrum Obsługi Studiów.

Wiadomość utworzona: 29 listopada 2019 12:42, autor: Jacek Staszkiewicz
20 listopada 2019
Szkolenie BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP:
Inspektorat BHP przedłużył możliwość logowania się do Platformy Zdalnej Edukacji do 30 listopada 2019 r.

Przypominamy jednocześnie obowiązku ukończenia szkolenia, informacja znajdzie się w karcie okresowych osiągnięć studenta.

Wiadomość utworzona: 20 listopada 2019 12:54, autor: Jacek Staszkiewicz
8 października 2019
Składy grup dla II roku (I stopnia)
Składy grup 1 do 7 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 8 października 2019 14:23, autor: Jacek Staszkiewicz
14 października 2019
Składy grup dla I roku studiów (aktualizacja 14.10.2019)
Składy grup dla I roku studiów stacjonarnych:

Wiadomość utworzona: 30 września 2019 10:17, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 14 października 2019 09:19, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
27 września 2019
Podział na grupy językowe (I rok studiów)

Studium Języków Obcych informuje studentów pierwszego roku Wydziału Budownictwa o podziałach na grupy językowe, które odbędą się wg. poniższego harmonogramu.

 • Budownictwo studia inżynierskie wtorek 1.10.2019 godz.13.45 sala B334, B335, B336,B337
 • Budownictwo studia inżynierskie grupa angielska piątek 4.10.2019 godz. 10.15 sala B136
 • Bud studia magisterskie wtorek 1.10.2019 godz. 10.15 sala B335, B336, B337A
 • Bud studia magisterskie grupa angielska wtorek 1.10.2019 godz. 10.15 sala B 335

Wiadomość utworzona: 27 września 2019 14:12, autor: Jacek Staszkiewicz
28 sierpnia 2019
Miejsca w domach studenckich

Proszę skontaktować się z akademikiem, w którym przyznano wam miejsce w celu ustalenia wysokości opłaty.

ZIEMOWIT: 32 2372375, 32 2372584
nr konta: 18105012851000000202114476

SOLARIS: 32 2372408, 32 2372564
nr konta: 41105012851000000202114450

Studenci, którym przyznano miejsce w domu studenckim na nowy rok akademicki są zobowiązani do uregulowania opłaty za październik w terminie do 06.09.2019 (decyduje data wpływu na konto akademika) – w tytule wpłaty należy zaznaczyć, że jest to wpłata za październik.

Brak wpłaty oznacza rezygnację i automatyczne skreślenie z listy osób, którym przyznano miejsce w akademiku.

Koordynacją zakwaterowania studentów w d.s. oraz bezpośrednim kontaktem ze studentami z listy rezerwowej zajmować się będzie p. Marta Olejnik (tel.: 32 237 26 97) marta.olejnik@polsl.pl.

Lista osób - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 28 sierpnia 2019 10:34, autor: Jacek Staszkiewicz
27 czerwca 2019
Przydział na przedmioty fakultatywne (s. VIII)
Specjalności KBI, IPB, BD, opcja W1 - ( pobierz )
Specjalność KBI, opcja S2 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 27 czerwca 2019 09:00, autor: Jacek Staszkiewicz
24 czerwca 2019
Przydział na przedmioty fakultatywne (KBI, sem. VI)
Przydział na przedmioty fakultatywne w semestrze VI w roku ak. 2019/2020 - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 24 czerwca 2019 09:44, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2019 09:45, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
13 czerwca 2019
Wybór przedmiotu fakultatywnego realizowanego na III roku studiów (semestr 06) w roku akademickim 2019/2020 dla specjalności KBiI (studia w języku polskim)

Zgodnie z planem studiów studenci, którzy podejmą studia na semestrze VI w roku akademickim 2019/2020 na specjalności KBiI, proszeni są o dokonanie wyboru jednego przedmiotu fakultatywnego z poniższego wykazu:

 • Projekt z budownictwa miejskiego – 19 miejsc
 • Projekt z budownictwa przemysłowego – 19 miejsc
 • Projekt z mostów – 19 miejsc

Na listy wybranych przedmiotów należy wpisywać się tylko drogą e-mailową agnieszka.ptasznik@polsl.pl od 17 do 21 czerwca br.

O wpisie na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed 17.06.2019r. godz. 21:00, nie będę brane pod uwagę).

W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Prodziekana ds. Dydaktyki dra hab. inż. Mariusza Jaśnioka prof. nzw. w Pol. Śl.

Wiadomość utworzona: 13 czerwca 2019 10:15, autor: Jacek Staszkiewicz
12 czerwca 2019
Lista przydziału do specjalizacji (sem. IV)
W związku ze złożonym podaniem o możliwość zmiany przydzielonych specjalizacji studentom IV semestru w roku akademickim 2018/2019 i udzielona zgodą Pana Dziekana, w załączeniu lista przydziału do specjalizacji.

Lista - ( pobierz )

Wiadomość utworzona: 12 czerwca 2019 13:23, autor: Jacek Staszkiewicz
11 czerwca 2019
Wybór przedmiotów fakultatywnych realizowanych na IV roku studiów (semestr 08) w roku akademickim 2019/2020

Dla specjalności KBiI - S2 oraz opcji W1 i W2 dla specjalności KBII, IPB, BD (studia w języku polskim).

Zgodnie z planem studiów studenci, którzy podejmą studia na semestrze VIII w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokonanie wyboru dwóch przedmiotów fakultatywnych z każdej opcji poniższego wykazu:

OPCJA S2 - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego - KBI).

 1. Naprawa, wzmacnianie i utrzymanie budowli i konstrukcji
 2. Trwałość materiałów i konstrukcji
 3. Węzły w konstrukcjach metalowych
 4. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe

OPCJA W1 - dwa do wyboru + dwa alternatywne (według ważności dla wybierającego- KBI+IPB+BD).

 1. Bridges to Future
 2. Advanced Computer Science Tools in Civil Engineering
 3. Selected Geotechnical Problems in Civil Engineering
 4. Computer Simulations in Buildings Operation
 5. Selected Steel and Steel-concrete Composite Structures

Na listy wybranych przedmiotów należy wpisywać się tylko drogą mailową od 13 czerwca godzina 21:00 do 16 czerwca br. - agnieszka.ptasznik@polsl.pl

O wpisie na przedmiot decyduje kolejność zgłoszeń (e-maile wysłane przed godz. 21:00 dnia 13.06.2019, nie będą brane pod uwagę).
W związku z obowiązującą zasadą o równej liczebności grup, w przypadku braku miejsc, wpisy będą następować zgodnie z decyzją Pana Prodziekana ds. Dydaktyki dr hab. inż. Mariusza Jaśnioka, prof. nzw. PŚ.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku opcji W2 zostały wybrane dwa przedmioty, które będą realizowane na semestrze VIII w roku akademickim 2019/2020 dla Specjalności KBI+IPB+BD.

 1. Działalność gospodarcza
 2. Nowoczesne technologie wzmacniania konstrukcji

Wiadomość utworzona: 11 czerwca 2019 09:26, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Dziekanatu Wydziału Budownictwa