29 czerwca 2020
Podsumowanie XX Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa

W dniach 4-5 czerwca 2020 r. odbyła się XX Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. W tym roku wydarzenie zgromadziło 85 osób z trzynastu ośrodków z Polski. W konferencji wzięło udział między innymi 37 doktorantów oraz 20 promotorów prac doktorskich. Organizatorami konferencji byli doktoranci i absolwenci studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja odbyła się zdalnie.

Patronat nad konferencją objęli:

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, Przewodniczący Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach,
 • dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT, Przewodnicząca Sekcji Inżynierii Materiałów KILW PAN,
 • dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK, Przewodniczący Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Opiekunem konferencji był dr hab. inż. Krzysztof Gromysz, prof. PŚ, pełniący funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była dr inż. Iwona Pokorska-Silva, a członkami dr inż. Małgorzata Gołaszewska, mgr inż. Natalia Paszek, mgr inż. Mateusz Smolana oraz mgr inż. Aneta Żmij.

Konferencja miała na celu:

 • prezentację wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich,
 • zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez Doktorantów w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz wzajemne poznanie się,
 • zorganizowanie dyskusji z udziałem Profesorów, będącej źródłem wielu cennych uwag do zaprezentowanych prac.

Oficjalnymi językami konferencji były polski oraz angielski.

W trakcie konferencji wygłoszono 37 prezentacje, z czego 35 referatów przedstawili doktoranci. Konferencję uświetnił wykład „Nieliniowa analiza MES współdziałania konstrukcji z podłożem z zastosowaniem sprężysto-plastycznych modeli gruntów kalibrowanych na bazie testów laboratoryjnych i polowych” przedstawiony przez dr hab. inż. Andrzeja Trutego, prof. PK. Prezentację przedstawił również sponsor konferencji, Firma Konbet. Prace doktorantów opublikowane zostały w monografii pod redakcją Iwony Pokorskiej-Silva i Krzysztofa Gromysza pt. “Współczesne zagadnienia z inżynierii lądowej” wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Konferencję podzielono na pięć sesji tematycznych: „Budownictwo komunikacyjne i geotechnika”, „Materiały budowlane”, „Procesy budowlane i fizyka budowli”, „Konstrukcje budowlane i mechanika budowli cz. I i cz. II”.

W czasie konferencji doceniono najlepsze prezentacje poprzez przyznanie 10 nagród:

1) Sesja 1 – Budownictwo komunikacyjne i geotechnika:

 • mgr inż. Magdalena Wróblewska (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
 • mgr inż. Mateusz Żarski (Politechnika Śląska) – nagroda,

2) Sesja 2 – Materiały budowlane:

 • mgr inż. Natalia Paszek (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
 • mgr inż. Andrzej Szewczak (Politechnika Lubelska) – nagroda,
 • mgr inż. Karol Wandoch (Politechnika Śląska) – nagroda,

3) Sesja 3 – Procesy budowlane i fizyka budowli

 • mgr inż. Florentyna Copiak (Instytut Techniki Budowlanej) – nagroda główna,

4) Sesja 4 – Konstrukcje budowlane i mechanika budowli – część 1

 • mgr inż. Monika Siwek (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
 • mgr inż. Krzysztof Grzyb (Politechnika Śląska) – nagroda,

5) Sesja 5 – Konstrukcje budowlane i mechanika budowli – część 2:

 • mgr inż. Mateusz Smolana (Politechnika Śląska) – nagroda główna,
 • mgr inż. Aneta Żmij (Politechnika Śląska) ‒ nagroda.

Nagrody ufundowali sponsorzy konferencji: Górażdze Heidelberg CEMENTGropup, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Konbet Poznań oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Najlepsze prace teoretyczne i teoretyczno-badawcze z zakresu mechaniki charakteryzujące się nowoczesnością rozwiązań oraz oryginalnością ujęcia problemu zostały wyróżnione w Konkursie o nagrodę im. Profesora Włodzimierza Burzyńskiego. Laureatami zostali: mgr inż. Mateusz Smolana, mgr inż. Aneta Żmij oraz mgr inż. Krzysztof Grzyb.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom XX Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa za udział w wydarzeniu.
Wiadomość utworzona: 29 czerwca 2020 07:19, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa