19 sierpnia 2013
Wspomnienie o profesorze Antonim Rosikoniu

W sobotę, 17. sierpnia, odszedł od nas przeżywszy całe 106 lat Pan Prof. dr inż. Antoni ROSIKOŃ.

Był najstarszym profesorem w Polsce, do końca swoich dni czynnym naukowo.

Urodził się 10 czerwca 1907 r. w Grodkowie Siewierskim jako syn Heleny z d. Nikodem i Wojciecha, pracownika kolei. Wybierając kierunek studiów poszedł w ślady ojca. W roku 1932 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pasją Jego życia była szeroko pojęta budowa komunikacyjnych układów kolejowych i geotechnika. Szczególnie interesowały Go zjawiska zachodzące w podłożu poddanym wpływom eksploatacji górniczej, w tej dziedzinie stał się wybitnym ekspertem.

Jego wiedza i doświadczenie zawodowe oraz działalność naukowa zostały dostrzeżone i „wykorzystane” do celów dydaktycznych dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 1945-1947, w okresie tworzenia się Politechniki Śląskiej był wykładowcą z przedmiotów: statyka, mechanika gruntów i materiały budowlane. Po raz drugi otrzymał w roku 1965 zadanie znacznie wyższej rangi. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Komunikacji powierzyło mu powołanie specjalności „drogi żelazne” i utworzenie Katedry Budowy Kolei na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Na stanowisku kierownika Katedry Kolei i następnie dyrektora Instytutu Budowy Dróg pracował do 1977 roku. Osiągnąwszy wiek 70 lat, będąc jeszcze w pełni sił, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami odszedł na emeryturę. Nie zaprzestał jednak pracy a związki z Uczelnią utrzymał do końca.

Jego dorobek inżynierski i naukowy jest ogromny. Opublikował dziesiątki pozycji, w tym: monografie, rozprawy, wytyczne projektowe, artykuły, referaty, podręczniki i skrypty. Jest również autorem kilku patentów. Wielokrotnie nagradzany był odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i dyplomami, przez gremia techniczne i naukowe.

Zwieńczeniem Jego pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej było nadanie Mu przez Prezydenta RP w dniu 25 maja 2001r tytułu profesora nauk technicznych. Fakt ten zdopingował Go do dalszej pracy. Ostatnią książkę „O obrotach podpór i przęseł Mostów” wydał mając 100 lat, czyli w roku 2007. Ostatni wykład dla studentów wygłosił przy pełnej sali w czerwcu b.r w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Profesor był człowiekiem wielkiego formatu w wymiarze zawodowym, naukowym i czysto ludzkim.

Obdarzony przez los długim życiem, potrafił to życie wykorzystać w pełni, zgodnie ze swoją pasją inżynierską na pożytek ludzi i nauki. Ukochana praca wypełniała Jego dni do samego końca. Nieustannie poszukujący, kształcący się, zawsze podążał za postępem wiedzy sam wnosząc niemały w nią wkład.

Ten wizerunek PROFESORA, człowieka wielkiej wiedzy i ogromnego serca pozostanie na zawsze w pamięci tych, którzy mieli szczęście znaleźć się w Jego otoczeniu.

Wiadomość utworzona: 19 sierpnia 2013 11:32, autor: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa