5 marca 2020
Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym (aktualne informacje są dostępne na stronie GIS) powinni przez dwa kolejne tygodnie kontrolować swój stan zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu. Nieobecności na zajęciach lub w pracy wynikające z powyższego zostaną usprawiedliwione. Działania te są podyktowane ryzykiem rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Politechniki Śląskiej.

--------------------------------------

Pursuant to Article 23 paragraph 1 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and in connection with the announcements of the General Sanitary Inspector, as well as in accordance with the recommendations of the World Health Organization, the Silesian University of Technology is cancelling until further notice all international trips and arrivals of students, doctoral students and employees of the University.

Employees, students and doctoral students of the Silesian University of Technology returning from trips abroad from countries with epidemiological risk (current information is available on the GIS website) should check their health for two consecutive weeks and perform work or study at home. Absence from classes or work, resulting from the above will be excused. These actions are dictated by the risk of spreading a coronavirus.

All necessary information in this respect will be published on an ongoing basis on the website of the Silesian University of Technology.

Wiadomość utworzona: 4 marca 2020 15:07, autor: Jacek Staszkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2020 09:52, wykonana przez: Jacek Staszkiewicz
Kalendarz

Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Budownictwa