Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Budownictwa

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Budownictwa > ZProjektami > nowy konkurs MNiSW: DIALOG  

ZProjektami: nowy konkurs MNiSW: DIALOG

Tytuł

nowy konkurs MNiSW: DIALOG 

Treść

Zachęcam do zapoznania się z nowym programem MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: 1. „Doskonałość naukowa”; 2. „Nauka dla innowacyjności”; 3. „Humanistyka dla rozwoju”. Obszar „Doskonałość naukowa” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:  umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,  kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,  wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,  kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,  podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,  identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki; Obszar "Nauka dla innowacyjności” obejmuje finansowanie projektów mających na celu:  otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,  wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,  upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką; Wnioski można składać w dowolnym terminie od dnia ogłoszenia konkursu, do dnia 30 czerwca 2019 roku. Można uzyskać od 100 000 do 2 000 000 zł.
Załączniki
Utworzony o 2016-12-02 11:41  przez Magdalena Kowalska 
Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-02 11:41 , autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Kowalska