Przeskocz do głównej zawartości
Logo adresu URL dla witryny Politechniki Śląskiej

Wydział Budownictwa

Przejdź do wyszukiwania
Politechnika Śląska
Wydziały
System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Śląskiej
Silesian University of Technology
Rady Dyscyplin
Program mentoringowy Politechniki Śląskiej
Organizacje
Materiały na Senat
Logo Politechniki Śląskiej
Konferencje
Jednostki
Inne
Informacje
Centrum Wyszukiwania
  
Politechnika Śląska > Wydziały > Wydział Budownictwa > ZProjektami > Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych - trwa nabór wniosków w konkursie COFUND  

ZProjektami: Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych - trwa nabór wniosków w konkursie COFUND

Tytuł

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych - trwa nabór wniosków w konkursie COFUND 

Treść

Przypominamy o trwającym naborze wniosków do konkursu COFUND w ramach akcji Marie Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020). Konkurs dotyczy współfinansowania regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych, co ma pozwolić na zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery początkujących i doświadczonych naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację znajdującą się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z H2020 opiera się na dofinansowaniu przez KE (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe i interdyscyplinarne badania, szkolenia oraz mobilność. Dofinansowanie można uzyskać na dwa typy programów: (1) Doctoral Programmes – dedykowane początkującym naukowcom, w tym doktorantom oraz (2) Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. Środki z programu można przeznaczyć na wynagrodzenie naukowców i działania związane z zarządzaniem. Przykładem projektu z dofinansowaniem w ramach konkursu COFUND jest program POLONEZ koordynowany przez NCN. Kontakt na Uczelni: Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych, tel. 32 237 19 98, CZP3@polsl.pl
Załączniki
Utworzony o 2017-05-04 19:42  przez Magdalena Kowalska 
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-04 19:42 , autor ostatniej modyfikacji: Magdalena Kowalska