Change language

Dla studentów:

Tematy prac dyplomowych
Tematy projektów inżynierskich

Adres:

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice,
tel. +48-32-237-1567, fax +48-32-237-1567,
email: rb3@polsl.pl

Pracowania Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
www: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RB/ZGGI/Strony/Witamy.aspx

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. inż.
Jan Ślusarek

Kadra naukowo-dydaktyczna:

Sekretariat:

 • Lic. Ewa GRZYBOWSKA,
  tel. +48-32-237-1567,
  p. 304

Doktoranci:

 • Mgr inż. Dawid GIEROŃ
 • Mgr inż. Arkadiusz JANIC
 • Mgr inż. Wojciech OSETEK
 • Mgr inż. Bartłomiej PUDEŁKO
 • Mgr inż. Leszek SZYNKIEWICZ
 • Mgr inż. Galina ŠILO

Pracownicy emerytowani i którzy odeszli:

 • prof. dr inż. Jan MIKOŚ
 • prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI
 • Dr hab. inż. Lidia FEDOROWICZ, prof. PŚ
 • Dr hab. inż. Henryk KRAUSE, prof. PŚ †
 • Dr hab. Tadeusz ZAKRZEWSKI, prof. PŚ †
 • Dr inż. Krzysztof FLIGIER †
 • Dr inż. Piotr ŁOBODA
 • Dr inż Rudolf MACIEJOŃCZYK
 • Dr inż. Andrzej MOKROSZ doc. PŚ
 • Dr inż. Krzysztof SULEJA †
 • Dr inż. Dominik WOJEWÓDKA
 • Dr inż. Antonina ŻABA
 • Mgr inż. Jan MADEY
 • Mgr inż. Izydor PŁONKA †
 • Mgr inż. Barbara RUBIŃSKA-JONCZY
 • Mgr inż. Henryk TOMANEK
 • Mgr inż. Elżbieta ZIELIŃSKA-KAŁA
 • Adm. Elżbieta NOWAKOWSKA
 • Tech. Józef PANKIEWICZ
 • Tech. Tomasz PUCICKI
 • Tadeusz SOSNOWSKI †

Działalność dydaktyczna:

 • Studia I stopnia stacjonarne;
  • Budownictwo Ogólne z Fizyką Budowli
  • Podstawy eksploatacji obiektów budowlanych
  • Zasilanie obiektów budowlanych
  • Prawo w budownictwie
  • Utrzymanie obiektów budowlanych
  • Seminarium projektu inżynierskiego
  • Projekt inżynierski
  • Historia budownictwa i architektury
  • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
  • Infrastruktura komunalna i instalacje budowlane
  • Obiekty budowlane w środowisku
  • Utrzymanie obiektów i rewaloryzacja
 • Studia I stopnia stacjonarne ang.;
  • Buildings and Physics of Buildings
  • Prawo w budownictwie
  • Computer Simulations in Buildings Operation
 • Studia II stopnia stacjonarne;
  • Ochrona środowiska
  • Prawo budowlane, ochrona własności intelektualnej
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego w budownictwie
  • Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych
  • Ochrona środowiska w budownictwie
  • Remonty i modernizacja obiektów budowlanych
  • Metodologia diagnostyki eksploatacji
  • Seminarium dyplomowe
  • Praca dyplomowa
  • Rozwiązywanie problemów decyzyjnych
 • Studia II stopnia stacjonarne ang.;
  • Prawo budowlane, ochrona własności intelektualnej
 • Studia I stopnia niestacjonarne zaoczne;
  • Budownictwo Ogólne z Fizyką Budowli
  • Prawo w budownictwie
  • Zrównoważony rozwój w budownictwie
 • Studia II stopnia niestacjonarne zaoczne;
  • Ochrona środowiska
  • Prawo budowlane, ochrona własności intelektualnej
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego w budownictwie
  • Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych
  • Ochrona środowiska w budownictwie
  • Remonty i modernizacja obiektów budowlanych
  • Metodologia diagnostyki eksploatacji
  • Seminarium dyplomowe
  • Praca dyplomowa
  • Zaawansowane materiały i technologie
  • Rozwiązywanie problemów decyzyjnych

Działalność naukowa:

 • Badania odporności i trwałości materiałów budowlanych w warunkach symulowanych,
 • Szacowanie trwałości materiałów budowlanych w środowisku atmosferycznym,
 • Izolacyjność akustyczna. Ochrona przed hałasem w budynku. Prognoza i pomiary,
 • Fizyka budowli,
 • Akustyka Środowiskowa. Akustyka Budowlana. Technologia BIM.

Oferta techniczna:

 • Diagnozowanie odporności i trwałości materiałów budowlanych w środowisku atmosferycznym,
 • Oferta w zakresie prac usługowych dla przemysłu;
 • Inwentaryzacje i ocena stanu technicznego budynków,
 • Opinie i ekspertyzy w zakresie budownictwa ogólnego i fizyki budowli, w tym materiałów i wyrobów termoizolacyjnych i akustycznych,
 • Laboratoryjne i terenowe badania izolacyjności akustycznej właściwej przegród i elementów budowlanych. Laboratoryjne i terenowe badania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych. Laboratoryjne badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów i obiektów budowlanych,
 • Badania i ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony cieplnej budynków,
 • Pomiary i Ocena Hałasu w Środowisku, Analizy i Obliczenia Rozkładu Hałasu w Środowisku, Projekty Zabezpieczeń Akustycznych.

Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

 • Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, współpraca naukowo-dydaktyczna, Museum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, science and educational cooperation,
 • Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej, współpraca naukowa, Research Center of Save energy Building Engineering in Kraków, science cooperation,
 • FH Zittau-Goerlitz,
 • Uniwersytet da Beira Interior, Wydział Budownictwa, Covilhă, Portugalia.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Katedra Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli